Doktorand inom populationsdynamik hos granpopulationer

Publiceringsdatum: 2024-03-28

Letar du efter anställning inom pedagogik? Vill du ta steget att arbeta som doktorand hos Sveriges Lantbruksuniversitet? Nu har du möjligheten. Sök nu om du är intresserad av att arbeta heltid hos Sveriges Lantbruksuniversitet under 6 månader eller längre. De letar just nu efter nya medarbetare.

För detta jobb är Umeå den angivna tjänsteorten. Sveriges Lantbruksuniversitet har just nu ett ledigt jobb som doktorand. Bli en del av Sveriges Lantbruksuniversitet genom att ansöka till jobbet som doktorand senast fredag den tolfte april 2024.


Jobbannons

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Institutionen för skoglig genetik och växyfysiologi är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC, https://www.upsc.se) som är ett kompetenscentrum för experimentell växtforskning och skogsbioteknik i norra Sverige. Umeå Plant Science Centre vill göra excellent och innovativ grundforskning och skapa kunskap till nytta för skogsbruk, jordbruk, miljö och samhälle. Vi studerar växter från cellnivå upp till till ekofysiologi, samt från grundforskning till industriella tillämpningar. Vi försöker att förstå växters förmåga att växa, anpassa sig och acklimatisera sig till en föränderlig värld, kunskaper som kan leda till bättre växtsorter, odlingspraxis eller industriprocesser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsutbildningsämne

Biologi

Innehållsbeskrivning

Anställningen är en del i projektet Genetic basis of adaptive response in conifers, som syftar till att förstå den genetiska grunden för klimatanpassning i barrträd, och i tillämpad kontext, förutsäga individer som kan göra lokalt anpassade populationer mer motståndskraftiga mot förändrade klimat.

Studenten kommer att analysera ett stort dataset bestående av DNA sekvenseringsdata från granar (Picea abies) samlade från hela Europa. Målet är att förstå populationsdynamiken hos förvaltade och naturliga granpopulationer.

Kvalifikationer

Den sökande måste ha en magisterexamen och erfarenhet av bioinformatik och populationsgenetisk analys med hjälp av helgenomsekvens data från barrträd. Kandidaten måste ha mycket goda kunskaper i R och bash. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Placering:           

Vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Umeå

Försörjningsform

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-04-12.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:

www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnSveriges Lantbruksuniversitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002817
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Umeå. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Sveriges Lantbruksuniversitet skickar du in din ansökan senast 2024-04-12.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom kognitionsvetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-03-26

Mer info

Doktorandtjänst inom utveckling av könsstamceller och fertilitet

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-04-09

Mer info

Doktorand i psykologi i projekt om AI-baserat beslutstöd inom socialtjänst

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-04-09

Mer info