Doktorand i Stockholm

Letar du efter en doktorandtjänst i Stockholm? Vi hjälper dig hitta jobb som doktorand i Stockholm direkt på nätet. Vår lista över lediga doktorandtjänster uppdateras dagligen!

Doktorand inom idrottsvetenskap

Gymnastik- och Idrottshögskolan (Gih) söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-28

Mer info

Doktorandtjänst i translationell epidemiologisk forskning

Karolinska Inst söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-17

Mer info

Doktorand inom kompressibel fluiddynamik

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Ph.D i människa-datorinteraktion med inriktning mot digital tillgänglighet

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorander inom säkra nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska Högskolan söker två personer till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom Transportvetenskap

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom teoretisk analys av 6G trådlös kommunikation

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom spårfordonsteknik, fokus på tillståndsövervakning

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom sprutbetongs egenskaper och hållbarhet

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom maskininlärning för icke-Newtonsk turbulens

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom kraftelektronik

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom integrerad energisystemanalys för hållbar utveckling

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom hållfasthetslära

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom framtida fartygskonstruktion för avkarbonisering

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom Foundation Models för EO-stordata

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom dynamisk kompression/spänning för behandling av cellulosa

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom artificiell intelligens för framtida trådlösa nätverk

Kungliga Tekniska Högskolan söker två personer till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand inom AI och maskininlärning inom fartygshydrodynamik

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand i öppen vetenskap för energisystemanalys

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorand i försvarssystem till Försvarshögskolan

Försvarshögskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info