Doktorand i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och teknik

Publiceringsdatum: 2024-06-10

Letar du efter en chans att arbeta som doktorand på Linnéuniversitetet? Nu är det möjligt. Linnéuniversitetet söker en medarbetare på heltid som vill arbeta 6 månader eller längre. Kan det vara du? Växjö är platsen där detta jobb har sin tjänsteort.

Företaget Linnéuniversitetet erbjuder just nu spännande karriärmöjligheter. Om du vill jobba som doktorand har de nu ett ledigt jobb - kolla in annonsen för att se om du har rätt erfarenhet. Låt Linnéuniversitetet hjälpa dig att uppnå dina karriärmål som doktorand! Ansök seast lördag den trettioförsta augusti 2024.


Jobbannons

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB.

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi

Placeringsort: Växjö. Resor mellan orterna, Växjö-Kalmar, kan förekomma.

Anställningens omfattning: 100%, Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7

Högskoleförordningen (kapitel 5, paragraf 2) säger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen doktorandutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full doktorandarbetstid.

Startdatum: 1 november 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

För tjänsten förväntas doktoranden fullfölja sitt avhandlingsarbete inom området marknadsföring. Forskningen ska avse teknikbaserade innovationer samt hållbarhet som leder till konkurrenskraftiga affärsidéer och företag samt hur nya såväl som befintliga företag tacklar teknisk förändring respektive driver den. Fokus ska vara på små och medelstora företag på landsbygden i Småland.

Se länken nedan för ytterligare information om vår forskning och utbildning: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ ekonomihogskolan/forskning/

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet omfattar fyra års finansierade heltidsstudier. Den studerande kommer att läsa totalt 240 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är kurser och avhandlingsarbetet är 150 hp.

Följande länk ger kompletterande information om vår forskarutbildning: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/foretagsekonomi/

Den sökande som blir antagen till doktorandstudier kommer att delta i en nystartad forskarskola och arbeta nära företag i Kronoberg. Forskarskolan är en unik tvärvetenskaplig satsning från Ekonomihögskolan och Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Forskarskolans syfte är att hantera utmaningar som globalisering, ny teknik såsom automatisering, digitalisering och AI, samt miljö- och klimatproblemen medför för små och medelstora företag. Kronoberg är välkänt för sina små och medelstora företag och många bedriver verksamhet på landsbygden. Den praktiska relevansen av avhandlingsområdet och forskningsfrågorna kommer att diskuteras i samarbete med företag i Kronoberg.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskap.

Särskild behörighet har den som:

  • har minst 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi, eller ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, eller har motsvarande på annat sätt, inom eller utom Sverige, förvärvade kunskaper
  • har minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå och forskarutbildning i ämnet företagsekonomi, eller i ämnen anknutna till forskarutbildning i företagsekonomi, inklusive ett examensarbete på kandidat och/eller avancerad nivå.
  • har påvisade goda kunskaper i engelska.

Ytterligare krav

God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.

Bedömningsgrunder

Urval görs med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den akademiska skickligheten dokumenterad i akademiska arbeten, kursbetyg, förmågan att samarbeta med andra, och grad av förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.

Kontaktpersoner

Ansvarig för forskarutbildningen: Docent Viktorija Kalonaityte (viktorija.kalonaityte@lnu.se)

Fakultetshandläggare: Ivana Tomic-Kokic(ivana.tomic-kokic@lnu.se)

HR-partner: Kristofer Stahl (kristofer.stahl@lnu.se)

Ansökan

Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning; (iii) vidimerade kopior av betyg och intyg avseende språkkunskaper; (iv) kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande) och eventuella publikationer; (vi) ifylld blankett för ansökan till forskarutbildning och (vii) en preliminär forskningsplan om 3-5 sidor. Planen bör beskriva den planerade forskningen och hur den anknyter till forskning inom teknikutveckling, affärsidéer och företagande som bedrivs vid den nystartade forskarskolan.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-tester och bifogar resultaten i ansökan.

Välkommen med din ansökan enligt instruktionerna senast den 31 augusti, 2024.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLinnéuniversitetet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021006271
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Linnéuniversitetet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Växjö. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Linnéuniversitetet skickar du in din ansökan senast 2024-08-31.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand i biologi med inriktning AI och mikrobiell kriminalteknik

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-04-22

Mer info

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Umeå.

2024-07-04

Mer info

Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av nano- och mikrosensorer

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-05-30

Mer info