Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad

Publiceringsdatum: 2024-01-31

Funderar du på att söka jobb inom pedagogik? Här är din möjlighet att bli en del av teamet hos Umeå Universitet genom att arbeta som doktorand. Umeå Universitet behöver någon som vill arbeta heltid. Om du är tillgänglig för 6 månader eller längre, ta en titt på denna jobbannons.

Umeå är platsen där denna position är ledig. Umeå Universitet söker efter fler duktiga individer som vill arbeta som doktorand. De har just nu ett ledigt jobb som doktorand som kan vara av intresse för dig. Sök jobbet som doktorand hos Umeå Universitet och ta chansen att ta din karriär till nästa nivå. Ansök senast fredag den tjugonionde mars 2024.


Jobbannons

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Vid institutionen för omvårdnad, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska samt specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Vidare bedrivs barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Denna doktorandutlysning sker i samarbete med Forskarskolan inom utbildningsvetenskap.

Forskarskolan inom utbildningsvetenskap medfinansierar doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand i samarbete med Forskarskola inom utbildningsvetenskap får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, för mer information tryck på länken.

Du som antas till utbildning på forskarnivå på Medicinska fakulteten kommer också att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå.

Doktorandanställningens inriktning

Nu söker vi en doktorand för arbete i ett projekt som handlar om att belysa hur barnhälsovården och förskolan genom insatser av hälsostöd och utbildning förebygger och främjar en hälsosam livsstil hos barn med övervikt/obesitas och deras familjer. Övervikt och obesitas är en av nutidens folkhälsoutmaningar, men också ett problem där hälsofrämjande och förebyggande insatser har god effekt. I detta doktorandprojekt kommer två av de verksamheter som har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i relation till barns hälsa att belysas. Doktoranden kommer genom både kvalitativa och kvantitativa metoder samla in kunskap om erfarenheter av att främja en hälsosam livsstil och förebygga övervikt och obesitas samt studera dessa verksamheters förutsättningar att genomföra detta uppdrag.  

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för studier på forskarutbildningsnivå är högskoleutbildning omfattande 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå. Särskild behörighet är Legitimerad sjuksköterskeexamen samt magister- eller masterexamen inom Omvårdnad eller närliggande ämne.  

Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. Grundläggande kunskaper inom olika vetenskapliga analysmetoder liksom erfarenhet inom forskningsfältet är meriterande. 

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till om sökanden har en specialistutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och unga eller distriktsjuksköterska, vilket bedöms som särskilt meriterande. Erfarenhet av kvalitetsutvecklingsarbete, arbete inom barnhälsovården, liksom erfarenhet inom forskningsfältet, fördjupande kunskaper i olika analysmetoder samt erfarenhet av arbete med kvantitativ och kvalitativ metod är meriterande. 

Arbetet kräver att du är ansvarsfull, utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, har lätt för att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt, men även har god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Bedömning

Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

  • Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarstudier inom området.
  • Förmåga att formulera och studera vetenskapliga frågor.
  • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
  • Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på meriter och bedömd potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Anställningsvillkor 

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för omvårdnad, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet stänger den 29 mars 2024.

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Examensbevis (styrkta kopior)

4. Kopia på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer

5. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

6. Övriga meriter med relevans för anställningen 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Anställningsform och omfattning:

Tillträdesdag: 2 september 2024

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Välkommen med din ansökan!

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUmeå Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002874
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Umeå Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Umeå. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Umeå Universitet skickar du in din ansökan senast 2024-03-29.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot programanalys

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-03-26

Mer info

Doktorand i medicinsk vetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-04-09

Mer info

Doktorand i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-03-08

Mer info