Doktorand inom tillståndsbedömning och inspektioner av tunnlar

Publiceringsdatum: 2024-06-05

Kungliga Tekniska Högskolan söker just nu efter en doktorand och du kan vara den de letar efter. Om du vill arbeta heltid hos Kungliga Tekniska Högskolan, har de just nu en tjänst 6 månader eller längre som kan passa dig. Arbetsplatsen ligger nära tillhands om du är bosatta i Stockholm som är tjänsteorten.

Företaget Kungliga Tekniska Högskolan erbjuder just nu spännande karriärmöjligheter. Om du vill jobba som doktorand har de nu ett ledigt jobb - kolla in annonsen för att se om du har rätt erfarenhet. Bli en del av Kungliga Tekniska Högskolan genom att ansöka till jobbet som doktorand senast fredag den tjugoåttonde juni 2024.


Jobbannons

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap, med inriktning mot Betongbyggnad.

Till avdelningen för Betongbyggnad vid institutionen för Byggvetenskap sökes en doktorand som kommer att vara en del av det pågående forskningsprojektet TACK (Tunnel Automatisk spriCK Detektering) som fokuserar på att utveckla ett semi-automatiskt inspektionssytem för tunnlar. Detta är ett multidisciplinärt forskningsprojekt som kombinerar bildanalys med maskininlärning och numeriska simuleringar för att bedöma risken med skador i sprutbetongförstärkningar.

Idag bedöms oftast risken med skador baserat på erfarenhet eller empiriska metoder. Detta projekt syftar därmed till att använda finita element metod modellering för att öka kunskapen om risken med befintliga sprickor i sprutbetong samt vidhäftningsbrott mellan sprutbetong och berg. Målet med projektet är att hitta gränsvärden för befintliga sprickor samt storleken på områden med vidhäftningsbrott. Utöver detta syftar projektet till att undersöka om det finns moderna och högteknologiska metoder för att upptäcka och automatisera detekteringen av vidhäftningsbrott samt hur ett digital inspektionssystem ska kunna implementeras och komplimentera befintliga inspektionesmetoder.

Handledning: Professor Anders Ansell och Universitetsadjunkt Andreas Sjölander föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi ser gärna också att den sökande har examen som omfattar ämnesområdena betongbyggnad, konstruktionsteknik och strukturmekanik, och med erfarenheter från att använda avancerad finit elementmodellering vid strukturanalys samt programmering.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898 .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnKungliga Tekniska Högskolan
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003054
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan skickar du in din ansökan senast 2024-06-28.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom Mixed-Signal ASIC för molekylär medicinsk avbildning

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2024-06-05

Mer info

Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av nano- och mikrosensorer

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-05-30

Mer info

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Umeå.

2024-07-04

Mer info