Doktorand inom undervattenskommunikation och signalbehandling

Publiceringsdatum: 2024-06-05

Letar du efter en chans att arbeta som doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan? Nu är det möjligt. Detta är ett jobb på heltid där Kungliga Tekniska Högskolan letar efter någon under 6 månader eller längre. Stockholm är platsen där denna position är ledig.

Företaget Kungliga Tekniska Högskolan erbjuder just nu spännande karriärmöjligheter. Om du vill jobba som doktorand har de nu ett ledigt jobb - kolla in annonsen för att se om du har rätt erfarenhet. Sök jobbet som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan och ta chansen att ta din karriär till nästa nivå. Ansök senast måndag den första juli 2024.


Jobbannons

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Nord Stream incidenten har tydligt visat på sårbarheten hos kritisk undervattensinfrastruktur, såsom gasledningar och undervattenskablar.

För att öka säkerheten kring kritisk undervattensinfrastruktur, och därigenom öka skyddet av vårt samhälle och marinamiljö, behövs nya tekniker för övervakning av marina miljöer. En nyckelkomponent som behövs för att kunna utveckla dessa nya tekniker är skalbara och resurseffektiva metoder för spaning och kommunikation i undervattensmiljöer.

I dagens undervattenssystem utgör spaning och kommunikation separata processer. Detta orsakar ett suboptimalt utnyttjande av resurser, såsom energi, bandbredd, mm. Men tack vare tekniska framsteg är det nu realistiskt att föreställa sig system som simultant kan spana och kommunicera (eng. integrated sensing and communication). Därigenom kommer system bättre kunna utnyttja tillgängliga resurser och möjliggöra storskalig övervakning av marina miljöer. Inom detta doktorandprojekt kommer du att bidra till teori- och metodutvecklingen för simultant spana och kommunikation i undervattensmiljöer.

Den exakta forskningsriktningen inom det övergripande forskningsområdet simultan undervattensspaning och kommunikation kan skräddarsys efter dina intressen. Några möjliga inriktningar är utvecklingen av metoder för: a) distribuerade sensorfusions- och kommunikation i undervattenssensornätverk; b) estimering och identifiering av akustiska utbredningsmodeler med hjälp av kommunikationssignaler; och c) lobbildning (eng. beamforming) för spatial multiplexering och förbättrad kanalstabilisering. 

Handledning:  Huvudhandledare Lektor Isaac Skog med bihandledning av Prof. Joakim Jaldén samt Magnus Nordenvaad (extern undervattenskommunikationsexpert)   

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

  • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

  • självständigt driva sitt arbete framåt,
  • kunna samarbeta med andra,
  • ha ett professionellt förhållningssätt och
  • analysera och arbeta med komplexa frågor.
  • kunna behärska svenska i skrift. Detta krävs pga kandidaten behöver kunna tillgodogöra sig relevant bakgrundsmaterial från projektets forskningspartners, samt kunna återrapportera till dessa. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898 .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnKungliga Tekniska Högskolan
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003054
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan skickar du in din ansökan senast 2024-07-01.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom robotik och artificiell intelligens

Luleå Tekniska Universitet söker tre personer till tjänsten som doktorand i Luleå.

2024-05-22

Mer info

Doktorand inom maskininlärning och autonomt beslutsfattande

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2024-06-05

Mer info

Doktorand inom AI- och datadriven utveckling

GDM Konsult AB söker en person till tjänsten som doktorand i Sundsvall.

2024-06-04

Mer info