Doktorand i informationsteknologi med inriktning mot informationssäkerhet

Publiceringsdatum: 2024-05-22

Det är nu möjligt för dig att få jobb som doktorand hos Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde behöver någon som vill arbeta heltid. Om du är tillgänglig för tills vidare, ta en titt på denna jobbannons. Skövde är platsen där detta jobb har sin tjänsteort.

Högskolan i Skövde söker för närvarande efter ambitiösa individer som vill utvecklas i rollen som doktorand. Kolla in deras ledig tjänst och se om du har vad som krävs för att bli en del av deras team. Sök jobbet som doktorand hos Högskolan i Skövde och ta chansen att ta din karriär till nästa nivå. Ansök senast fredag den fjortonde juni 2024.


Jobbannons

Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid – regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.

Om oss

Verksamheten inom avdelning för Data- och Systemvetenskap kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt samverkan med det omkringliggande samhället. Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom detta ämnesområde.

Din roll

Svenska organisationer och företag behöver idag använda ett brett utbud av säkerhetskontroller för att motverka störningar och cyberattacker mot deras informations- och kommunikationsteknik. Beslutsprocesserna för att avgöra vilka säkerhetskontroller som är lämpliga att investera i är dock begränsade av de tillgångar och resurser som finns tillgängliga, vilket kräver prioritering för att effektivt hantera olika cybersäkerhetsrisker. Projektets fokus ligger på att stötta svenska organisationer och företag att fatta ekonomiskt sunda beslut gällande skydd av deras informations- och kommunikationsteknik som baserar sig på och är anpassad till deras förutsättningar. Under din tid som doktorand kommer du ingå i en central roll i projektet där du bland annat kommer att:

 • kartlägga ekonomiska modeller för cybersäkerhet baserat på deras egenskaper, modelleringsvariabler och antaganden;
 • empiriskt undersöka utmaningar när organisationer och företag antar ekonomiska modeller för cybersäkerhet och
 • utveckla ett ramverk samt stödjande verktyg för att hjälpa organisationer och företag att identifiera lämpliga ekonomiska modeller som passar deras förutsättningar.

Anställningen avser forskarutbildning (80 %) och institutionstjänstgöring (undervisning och administrativa uppgifter motsvarande 20 %).

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • erhållit en examen på avancerad nivå eller fullgjort minst 240 högskolepoäng (ECTS), varav minst 60 poäng är på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utanför Sverige
 • fullgjort kursfordringar om minst 60 hp, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå, inom ämnet informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete inom ämnet informationsteknologi
 • dokumenterade engelska språkkunskaper motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Detta kan även visas genom ett internationellt erkänt prov som IELTS (totalpoäng 6,5), TOEFL (totalpoäng 90), PTE (totalpoäng 62), etc.

 Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning i informationsteknologi på forskarnivå.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål i det egna arbetet.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
 • Förmåga att kunna kommunicera väl på svenska, både muntligen och i skriven text.
 • Baskunskaper i ekonomi och matematik.
 • Yrkeserfarenhet inom informationssäkerhet och eller genomgångna kurser i informationssäkerhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa och kvantitativa analysmetoder.
 • Erfarenhet av undervisning på grundläggande- eller avancerad nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av webbutveckling.

Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga av att tillämpa kvalitativa och kvantitativa analysmetoder och dokumenterad god förmåga att genomföra, planera, organisera och nå uppsatta mål i det egna arbetet samt en förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Anställningsform: Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 2024-06-14

Diarienummer: Ref nr HS 2024/368

Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson eller Lektor Ali Padyad. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
 • Examensarbete på magisternivå/mastersnivå

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnHögskolan i Skövde
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer2021003146
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Högskolan i Skövde söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Skövde. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Högskolan i Skövde skickar du in din ansökan senast 2024-06-14.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom datorgrafik med inriktning mot maskininlärning

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2024-07-01

Mer info

Doktorand i informationsteknologi med inriktning mot datadriven analys

Högskolan i Skövde söker en person till tjänsten som doktorand i Skövde.

2024-07-01

Mer info

Doktorand inom kvantitativ logistik med inriktning mot elflyg

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2024-07-05

Mer info