Doktorand i Socialt arbete

Publiceringsdatum: 2024-07-08

Positionen som doktorand hos Linköpings Universitet är öppen och väntar på en lämplig kandidat - kan det vara du? Vill du arbeta heltid hos Linköpings Universitet? Just nu letar de efter någon som vill ha en tjänst 6 månader eller längre. Platsen där jobbet finns ledigt är i Norrköping.

Linköpings Universitet behöver fler anställda som stödjer arbetet inom doktorand. Kolla in deras lediga tjänst för att se om du har vad som krävs. Bli en del av Linköpings Universitet genom att ansöka till jobbet som doktorand senast lördag den trettioförsta augusti 2024.


Jobbannons

Dina arbetsuppgifter

Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne. Ämnet socialt arbete vilar på tre ben: forskning, praktik och utbildning. Forskning inom socialt arbete förväntas att vara relevant för både praktiken och utbildningen. Forskningen syftar till att vara till gagn för och genomföras i nära samarbete med praktiken.

Forskarutbildningen leder fram till examen i Filosofie doktor i socialt arbete.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Anställningen som utlyses är en del av det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”DEM(H)CARE – Koordinerade insatser mellan äldreomsorg, hemsjukvård och primärvård i syfte att utveckla ”best practice” för äldre personer som bor hemma med kognitiv sjukdom”

Programmet syftar till att ta fram ny, systematisk kunskap för att hitta lösningar på samverkansproblem och utveckla modeller för koordinering mellan olika aktörer inom äldreomsorgen, hemtjänsten, kommunansluten hemsjukvård och primärvård som idag har olika uppdrag att utföra vård- och omsorgsinsatser för personer med demenssjukdom i hemmet.

I programmet undersöks hur kommuner och regioner har organiserat äldreomsorgen och hur det fungerar samt hur äldre som mottar vård och omsorg i hemmet, samt deras anhöriga, upplever sin situation och hur de skulle önska att insatser utförs och samordnas. Programmet omfattar register och enkätstudier på nationell nivå samt enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationer på lokal nivå.

Som doktorand knuten till detta program kommer du få möjligheten att arbeta tvärvetenskapligt och i samverkan med såväl seniora forskare som doktorander från olika discipliner. Du kommer delta i det löpande forskningsarbetet i nära samarbete med övriga forskare i gruppen.

Till avdelning socialt arbete söker vi en doktorand där avhandlingsprojektet i huvudsak kommer ha en kvalitativ inriktning och ha fokus mot antingen:

  • Samverkan inom demensomsorgen inom olika kommuntyper (storstad, mellanstor kommun och landsbygdskommun).
  • Speciella lösningar inom demensomsorgen exempelvis, specialinriktade hemtjänstteam, demensteam eller välfärdsteknik.

Din arbetsplats

Anställningen är knuten till Institutionen för kultur och samhälle och forskningsmiljön Socialt arbete. Den forskning som bedrivs i denna miljö värnar om rättvisa, vägleds av principen om alla människors lika värde och verkar för social förändring, i riktning mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle. Forskningsmiljön präglas vidare av gränsöverskridande, där teorier och metoder från flera discipliner tillämpas på en rad empiriska fält.

Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom socialt arbete och välfärdsrätt.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom socialt arbete

eller annat för utlysningen relevant ämne (t.ex. sociologi, gerontologi eller vårdvetenskap).

eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete eller annat för utlysningen relevant ämne.

eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du har god analytisk förmåga, samt ett utpräglat intresse för kvalitativ forskning. Du har god förmåga att arbeta i grupp och förmåga att arbeta under press. Du är flexibel och kan röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du är också strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.

Särskilt meriterande är att tidigare bedrivit vetenskaplig forskning, inklusive dokumenterad vetenskaplig publicering i referentgranskade internationella vetenskapliga tidskrifter. Meriterande är även erfarenhet och dokumenterad skicklighet av tvärvetenskapligt samarbete över ämnesgränser.

För anställningen krävs vidare utmärkta färdigheter i svenska och engelska, i både tal och skrift.

De sökande bedöms utifrån förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom den påvisas i inlämnade underlag och under eventuell intervju. Till ansökan bifogas en avsiktsförklaring dvs. en redogörelse för varför du vill ägna dig åt forskarutbildning på högst 3 sidor. Avsiktsförklaringen bör innehålla en motivering varför du är intresserad av tjänsten, varför du anser att du är kvalificerad för tjänsten och hur du tänker dig att din bakgrund kommer att bidra till forskningsmålen.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 31 augusti.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLinköpings Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003096
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Linköpings Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Norrköping. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Linköpings Universitet skickar du in din ansökan senast 2024-08-31.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand i vårdvetenskap, rusta sjuksköterskor för samtal med äldre

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-07-05

Mer info

Doktorand i vårdvetenskap, levnadsvanor intellektuell funktionsnedsättning

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-07-05

Mer info

Doktorand i kommunikationssystem

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-06-28

Mer info