Doktorand i Bioteknik

Publiceringsdatum: 2024-07-09

En möjlighet har öppnat upp för dig att börja arbeta som doktorand hos Lunds Universitet. Detta är ett jobb på heltid där Lunds Universitet letar efter någon under 6 månader eller längre. Lund är platsen där detta jobb har sin tjänsteort.

Om du är intresserad av en karriär inom doktorand, ta en titt på den lediga tjänsten som Lunds Universitet erbjuder för att se om det är en matchning. Lunds Universitet letar efter erfaren doktorand som kan ansluta till deras team. Sista ansökningsdag är tisdag den trettionde juli 2024.


Jobbannons

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen Bioteknik vid Kemiska Institutionen, Lunds universitet, är en del av LTH, och forskar och undervisar inom de speciella tillämpningsområden miljöbioteknik, industriell bioteknik och bioteknik för hälsa.

Forskningen knuten till denna tjänst kommer att utföras inom projektet ”Fun Sea” som är en del av Sustainable Blue Bioeconomy Partnership (https://bluepartnership.eu/) och Framtidens fiskehamn (finansierat av Formas). Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid avdelningen för Bioteknik på Kemicentrum, Lunds universitet, och  i samarbete med de andra projektparterna.

Ämnesbeskrivning

Bioteknik är av central betydelse för omställningen mot ett hållbart samhälle. I forskarutbildningsämnet bioteknik, utvecklas och utnyttjas mikroorganismer eller komponenter av dessa för att nå tekniskt användbara mål med miljömässigt hållbara metoder. Forskarutbildningsämnet fokuserar på: i) Mikrobiella och enzymatiska metoder för att skapa kemikalier, material och energibärare från förnybara råvaror. ii) Ökat resursutnyttjande i bioraffinadier genom användning/utveckling av biotekniska metoder/verktyg. iii) Biotekniska metoder för rening av kontaminerade miljöer. iv) Utveckling av effektiva mikroorganismer och enzymer via molekylärbiologiska och enzymtekniska metoder till katalysatorer mot dessa processer, v) isolering och utnyttjande av mikroorganismer och enzymer från extrema miljöer, och vi) utveckling av bioanalys och biosensorer för utnyttjande inom hälsovård, miljö- och process.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I denna anställning kommer arbetsuppgifterna att innefatta mikrobiella och enzymatiska omvandlingar av marina material som innefattar både tång och fiskrelaterade material. Tekniker som kommer att ingå innefattar mikrobiell odling samt produktion och upprening och karaktärisering av enzymer, analys av material och produkter efter mikrobiella och enzymatiska omvandling. Analytiska tekniker inkluderar t. ex. spektrofotometri, HPAEC-PAD, HPLC och masspektrometri. Bioinformatik kommer även att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Bioteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet biovetenskap, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av tillämpade biovetenskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av enzymteknologi och bioprocessteknik är meriterande
 • Erfarenhet av arbete med marina material (marin biomassa, marina enzymer) är meriterande

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLunds Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003211
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Lunds Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Lund. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Lunds Universitet skickar du in din ansökan senast 2024-07-30.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand i avancerade kompositmaterial

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-07-04

Mer info

Doktorand inom medicinsk teknik – brottsbekämpning med metabolomik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-06-27

Mer info

Doktorand i vårdvetenskap – personcentrering och Parkinsons sjukdom

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-07-05

Mer info