Doktorand inom folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi

Publiceringsdatum: 2024-02-08

Funderar du på att söka jobb inom pedagogik? Lunds Universitet är på jakt efter en skicklig doktorand och du kan vara rätt person för jobbet. Om du vill arbeta heltid hos Lunds Universitet, har de just nu en tjänst 6 månader eller längre som kan passa dig.

Platsen där jobbet finns ledigt är i Lund. Lunds Universitet söker för närvarande efter ambitiösa individer som vill utvecklas i rollen som doktorand. Kolla in deras ledig tjänst och se om du har vad som krävs för att bli en del av deras team. Sök jobbet som doktorand hos Lunds Universitet och ta chansen att ta din karriär till nästa nivå. Ansök senast torsdag den tjugonionde februari 2024.


Jobbannons

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Hälsoekonomi vid Lunds universitet rankas som den främsta forskningsmiljön inom sitt område i Skandinavien och 9:a i Europa.

Forskargruppen för hälsoekonomi på medicinska fakulteten leds av professor Ulf Gerdtham och gruppen bedriver forskning inom främst fem områden: 1) Folkhälsoproblem; 2) Incitament och organisation inom hälso- och sjukvård; 3) Utformning av hälso- och sjukvårdssystem i termer av effektivitet och fördelning; 4) Ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program; 5) Socioekonomisk ojämlikhet i hälsa och välfärd. Forskargruppen bidrar till både teoretisk och empirisk forskning och använder enkät- och registerdata från regionala, nationella och internationella databaser, samt experiment. Mer information om forskningen finns här. Doktoranden kommer att arbeta i ett team tillsammans med forskare vid Hälsoekonomiska enheten vid Lunds universitet. Tjänsten är placerad i Lund.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet är inom ämnet folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. Vi söker en motiverad doktorand med nationalekonomisk bakgrund med goda kunskaper inom ekonometri.

Läkemedelsgenomgångar motverkar användningen av olämpliga läkemedel som är ett vanligt problem bland äldre i befolkningen. Personer med demenssjukdomar är en särskilt utsatt grupp för vilken läkemedelsgenomgångar är av avgörande betydelse. Socialstyrelsen har särskilda bestämmelser om vem som ska genomgå en läkemedelsgenomgång och när. Det decentraliserade sjukvårdssystemet i Sverige innebär att många regioner har egna regler och bestämmelser. Regionerna skiljer sig också åt när det gäller vem som ska få en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång. Det finns också skillnader när det gäller vilken vårdpersonal som ska utföra MR. Forskningen är dock begränsad om vilken modell som är (mest) kostnadseffektiv och bidrar till att minska ojämlikheten bland personer som lever med demenssjukdomar.

Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i obligatoriska kurser. Som doktorand inom forskargruppen i hälsoekonomi kommer du att utveckla och driva ett forskningsprojekt för hälsoekonomisk utvärdering av läkemedelsgenomgångar i Sverige och jämföra olika modeller i termer av kostnader, effektivitet och kostnadseffektivitet. Arbetsuppgifter består huvudsakligen av:

Översyn av policyer och riktlinjer gällande läkemedelsgenomgångar i svenska regioner

Ekonometrisk analys av stora register-baserade datamaterial

Genomförande av hälsoekonomisk utvärdering

Projektplanering och vetenskaplig skrivande

Presentation av forskningresultat på seminarier, nationella och internationella möten

Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

Examen på avancerad nivå (master eller motsvarande) eller motsvarande 240 hp,  inom nationalekonomi

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är nödvändiga.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som förmåga till självständigt arbete. 

Meriterande för anställningen är:

Hälsoekonomisk inriktning är meriterande. 

Bakgrund i eller kunskap om demenssjukdomar eller kognitiv svikt.

Dokumenterad erfarenhet av hälsoekonomisk utvärdering.

Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande inklusive författarskap av vetenskapliga publikationer.

Dokumenterad erfarenhet av att genomföra registerstudier och hantering av stora datamängder.

Goda kunskaper i Stata.

God förmåga att vara flexibel och arbeta självständigt. 

God förmåga att samarbeta med andra och vara en produktiv del av ett team.

Tidigare erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära forskargrupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att studenter med utomnordisk examen ska kunna antas till utbildning på forskarnivå vid fakulteten krävs engelska språkkunskaper motsvarande godkänt TOEFL eller IELTS-test.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Övrigt

För doktorander finns en särskild lönestege knuten till varje fakultet och lön sätts enligt aktuell lönestege. Preliminärt startdatum är 2024-04-01

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem: 

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:699683/

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLunds Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003211
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Lunds Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Lund. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Lunds Universitet skickar du in din ansökan senast 2024-02-29.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot jordbävningsmodellering

Uppsala Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Uppsala.

2024-04-12

Mer info

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot programanalys

Lunds Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lund.

2024-03-26

Mer info

Doktorand i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-03-08

Mer info