En doktorand i forskarutbildningsämnet: Biologi, ekologi

Publiceringsdatum: 2024-06-11

Sveriges Lantbruksuniversitet söker just nu efter en doktorand och du kan vara den de letar efter. Detta är ett jobb på heltid där Sveriges Lantbruksuniversitet letar efter någon under 6 månader eller längre. Om du redan bor i närheten av Lindesberg, är det här din chans att söka ett spännande jobb

Företaget Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder just nu spännande karriärmöjligheter. Om du vill jobba som doktorand har de nu ett ledigt jobb - kolla in annonsen för att se om du har rätt erfarenhet. Du har fortfarande tid att söka jobbet som doktorand hos Sveriges Lantbruksuniversitet om du sickar in din ansökan senast sista ansökningsdag som är måndag den första juli 2024.


Jobbannons

Institutionen för ekologi

Hur påverkas vildsvin av jakt?

Vid Institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Trofiska interaktioner - interaktioner mellan predatorer, bytesdjur/herbivorer (av vilka vissa är växtskadegörare) och växter - är en central del av denna verksamhet. Detta fokus på trofiska interaktioner med kopplingarna till institutionens olika forskningsinriktningar gör institutionen för ekologi till en unik forskningsmiljö med stor potential för den framtida utvecklingen av trofiska interaktioner både inomvetenskapligt och interdisciplinärt, nationellt och internationellt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet

Under de senaste 30-åren har vildsvin återetablerat sig i större delen av södra- och mellersta Sverige men också i delar av Norge och Finland. I Skandinavien är dock vildsvin en art som ofta hamnar i konflikt med människor då deras olika aktiviteter lätt resulterar i skador på jordbruksmark, trädgårdar, kyrkogårdar mm. Jakt är en effektiv förvaltningsstrategi som kan minska inte bara populationstätheten och frekvensen av skador på grödor utan anses också vara en effektiv störningsåtgärd som potentiellt kan förändra beteendet hos djuren. Lite är dock känt om effekterna av jakt som störning på vildsvinens beteende, och de få studierna har blandade och motstridiga resultat. Ännu mindre är känt hur jakt påverkar den sociala strukturen och dynamiken inom vildsvinsgrupper. Jakt efter vuxna sk ”ledarsuggor” kan potentiellt komma att destabilisera den lokala sociala strukturen med ändrat habitatval, beteende och ökade skador som följd. I detta doktorandprojekt syftar vi till att adressera dessa kunskapsluckor kring effekterna av jakt på vildsvinens beteende och sociala struktur.

Med GPS-märkta vildsvin kommer vi att undersöka den sociala dynamiken inom vildsvinsgrupper och om jakt framkallar förändringar i den sociala strukturen och gruppsammanhållningen hos vildsvin. Vi kommer att genomföra kontrollerade jakter med hundar på GPS-märkta individer under hela jaktsäsongen och dokumentera deras reaktioner. Social dynamik kommer att studeras med hjälp av en kombination av rumslig och genetisk analys, med data baserad på både GPS-märkta och skjutna individer. För att undersöka djurens släktförhållanden inom och mellan grupper kommer vi att använda redan insamlade DNA-prover från både skjutna och fångade djur för släktskapsanalys. Dessutom kommer vi att jämföra omedelbara och långsiktiga förändringar i beteende hos vildsvin efter jakt med hundar av olika typ.

Vi söker en starkt motiverad doktorand som ska undersöka effekterna av jakt på vildsvins sociala struktur, beteende och användning av jordbruksmark. Doktoranden kommer att samarbeta med forskare och andra doktorander såväl i Sverige som i andra Europeiska länder. Doktoranden kommer att vara en del av team som genomför försök med ställande och drivande hundar. Fältarbetet kommer också att omfatta fångst och märkning av vildsvin. Studieområdena sträcker sig från västra- till östra Mellansverige med stationering på Grimsö forskningssation.

Din bakgrund 

Magisterexamen eller motsvarande, med inriktning mot biologi eller motsvarande, med kurser i ekologi. Körkort, jägarexamen och förmåga att uttrycka sig väl på både svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av liknande vetenskapliga frågor, vetenskaplig publicering, fältarbete och statistisk analys, kunskaper i geografiska informationssystem (GIS) är meriterande, liksom kunskap om stora vilda däggdjur och jakthundar. Kunskap om det svenska jaktsystemet är en merit, såsom förmåga och erfarenhet av att informera och kommunicera med avnämare. 

Placering

Grimsö forskningsstation

Anställningsform

 Anställning som doktorand i 4 år med eventuell möjlighet till förlängning. 

Omfattning

100%

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01.

Med ansökan ska bifogas (1) personligt brev, (2) CV, (3) vidimerade kopior av examensbevis, (4) kopia av examensarbete motsvarande minst 15 Hp, (5) vidimerad kopia av pass om den sökande inte är svensk medborgare, (6) en lista på minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter.

SLU är en arbetsplats där mångfald och jämn könsfördelning eftersträvas.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive styrkt meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnSveriges Lantbruksuniversitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002817
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Lindesberg. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Sveriges Lantbruksuniversitet skickar du in din ansökan senast 2024-07-01.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i vårdvetenskap, rusta sjuksköterskor för samtal med äldre

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-07-05

Mer info

Doktorand i vårdvetenskap – personcentrering och Parkinsons sjukdom

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-07-05

Mer info

Doktorander i Statsvetenskap och Informationssystem

Linköpings Universitet söker två personer till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-06-05

Mer info