Doktorand

Att fortsätta på universitetet efter att ha tagit ut sin examen är något som lockar en del. En möjlighet är att fortsätta med doktorandstudier på universitetet genom att söka en doktorandtjänst på något av universiteten runt om i Sverige. Universiteten utlyser regelbundet doktorandtjänster inom olika ämnesområden.

För att söka en doktorandtjänst krävs vanligtvis en avlagd masterexamen, vilket i Sverige innebär att man ska ha läst 160 studieveckor. En veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng så 160 studieveckor innebär således 240 högskolepoäng. Det finns vissa krav på de 240 högskolepoängen som exempelvis säger att minst 60 högskolepoäng ska vara från kurser som är på en avancerad nivå.

Doktorandstudierna avslutas med en disputation där doktorsavhandlingen måste försvaras, vilket förhoppningsvis resulterar i en doktorsexamen.

Sök doktorandtjänst

För att underlätta ditt sökande efter en doktorandtjänst så har vi här sammanställt en lista över lediga doktorandtjänster runt om i Sverige. I listan nedanför hittar du de senast utannonserade doktorandtjänsterna. För att hitta doktorandtjänster på en specifik ort kan du använda menyn längst upp på sidan. Om du inte hittar vad du letar efter kan du alltid använda sökrutan uppe i menyn.


Doktorand i experimentell mekanik

2019-08-23

Luleå tekniska universitet söker doktorand i Luleå

Luleå tekniska universitet

Doktorand, Markvetenskap, Markkemi

2019-08-23

Sveriges lantbruksuniversitet söker doktorand i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet

Doktorand i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi

2019-08-23

Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet söker doktorand i Umeå


Doktorand i Naturresurser och hållbar utveckling.

2019-08-23

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper söker doktorand i Uppsala

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

En doktorandtjänst om anpassningar i växtproduktionen i ett ändrat klimat

2019-08-23

Sveriges lantbruksuniversitet söker doktorand i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet

Doktorand i Gruv- och berganläggningsteknik

2019-08-23

Luleå tekniska universitet söker doktorand i Luleå

Luleå tekniska universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap

2019-08-22

Göteborgs universitet söker doktorand i Göteborg

Göteborgs universitet

Doktorand på Umeå Plant Science Centre

2019-08-22

Sveriges lantbruksuniversitet söker doktorand i Umeå

Sveriges lantbruksuniversitet

Doktorand i numerisk analys

2019-08-22

Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, Matematik LTH söker doktorand i Lund

Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, Matematik LTH

Doktorand i historia och historiedidaktik inom projektet "snabbspåret"

2019-08-22

Malmö universitet söker doktorand i Malmö

Malmö universitet