Doktorand i bioetik med fokus på kostrådgivning och nutritionsbehandling

Publiceringsdatum: 2022-09-19

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Centrum för forsknings- och bioetik är ett tvärvetenskapligt centrum förlagt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Centrumets forskare har grundexamina inom bl.a. medicin och vård, etik, filosofi och juridik och arbetar med att undersöka etiska, filosofiska och juridiska aspekter av biomedicinsk forskning och klinisk praxis.

Institutionen för kostvetenskap är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån såväl samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga perspektiv.

Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster i Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt fält i skärningspunkten mellan medicin, farmaci, humaniora, konst/litteratur och samhällsvetenskap. Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. Därmed skapar medicinsk humaniora ett mervärde både för biomedicin, hälsa om omvårdnad genom att lyfta de sociala och kulturella aspekterna av hälsa och sjukdom, och för humaniora och samhällsvetenskap genom ett bredare tematiskt grepp på samtidens hälsorelaterade samhällsutmaningar.

Forskarskolan syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Varje doktorand kommer att disputera i sin egen hemdisciplin, men kommer dessutom att ha en biträdande handledare från en annan disciplin och fakultet. Doktoranderna kommer att ha en arbetsplats vid Centrum för medicinsk humaniora och gemensamma aktiviteter i form av seminarieverksamhet och workshops. Därmed skapas en tvärvetenskaplig forskarutbildning, där doktoranderna genom handledare från olika discipliner, kollegialt utbyte inom gruppen, och gemensamma kurser får stöd att utveckla sina projekt och integrera olika ämneskompetenser och arbetssätt. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Vi söker en person som ska arbeta som doktorand i ett projekt om etiska dilemman och etisk kompetens vid nutritionsbehandling och kostrådgivning, inkluderande en utvärdering av en utbildningsintervention. Arbetet innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder. Doktoranden ska bland annat utföra intervjuer och enkätstudier med dietister och sjuksköterskor samt utforma och genomföra en utbildningsintervention som syftar till att höja den etiska kompetensen bland dem som ger kostråd och nutritionsbehandling. Reflekterande och argumenterande studier omkring etiska aspekter på exempelvis kostrådgivning, andra former av nutritionsbehandling samt matproduktion och måltider ingår också. 

Projektet är förlagt vid Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) men utförs i tätt samarbete med Institutionen för kostvetenskap samt med Centrum för medicinsk humaniora (CMH) vid Uppsala universitet. Projektgruppen, i vilken handledarna ingår, består av personer från CRB och Institutionen för kostvetenskap. 

Doktoranden kommer att ha huvudansvaret för insamlandet och analysen av den empiriska data som ingår i projektet. Dessutom inbegriper arbetet ansvar för att skriva vetenskapliga artiklar avsedda för publicering i internationella tidskrifter, motsvarande en doktorsavhandling. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, främst i form av undervisning, kan ingå inom ramen för anställningen med max 20 %, vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Parallellt med att forskningsprojektet utförs kommer doktoranden att genomföra obligatoriska och valbara kurser samt förväntas delta i seminarier och forskargruppsmöten vid båda institutionerna och vid Centrum för Medicinsk Humaniora.

Kvalifikationskrav

  • avlagd examen på avancerad nivå (motsvarande minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå) inom ett för anställningen relevant ämne,
  • utmärkt förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt,
  • förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp och kunna kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner och yrken,
  • förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade "deadlines" och att vara uppmärksam på detaljer samt
  • intresse för tvärvetenskaplig forskning och motivation att vara en del av en forskarskola inom medicinsk humaniora.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • erfarenhet av kliniskt arbete med nutritionsbehandling eller kostrådgivning
  • erfarenhet av universitetsstudier i etik eller filosofi 
  • erfarenhet av forskning inom dietetik, medicin, omvårdnad, humaniora eller samhällsvetenskap.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde januari 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna T Höglund, 018-471 62 28, anna.hoglund@crb.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 7 Oktober 2022, UFV-PA 2022/3423.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUppsala Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002932
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Uppsala Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Uppsala. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Uppsala Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-07.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i elektroniksystem med fokus på analoga integrerade kretsar

Luleå Tekniska Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Luleå.

2022-10-25

Mer info

Doktorand i datavetenskap med fokus på AI-stödd IoT-säkerhet

Blekinge Tekniska Högskola söker en person till tjänsten som doktorand i Karlskrona.

2022-11-02

Mer info

Doktorand inom cybersäkerhet med fokus på modellering av attackstrategier

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2022-11-10

Mer info