Doktorand i kemi med inriktning mot mikrobiell kemi

Publiceringsdatum: 2022-09-12

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för Bioorganisk kemi inom forskningsprogrammet Molekylär biomimetik vid Institutionen för kemi – Ångström. Programmet har högt internationellt anseende och arbetsplatsen är det moderna Ångströmlaboratoriet. Forskningsprogrammet omfattar ett brett spektrum av ämnen, som sträcker sig från organisk/oorganisk och fysikalisk kemi till biokemi, biofysik samt mikrobiell kemi och syntetisk biologi. Forskningen karakteriseras av kraftfulla tvärvetenskapliga samarbeten. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt

Projektet är en del av ett EU-finansierat forskningsnätverk (PhotoSynH2), som ämnar till att utveckla nya metoder för produktion av så kallad grön vätgas med hjälp av solenergi. Metallenzymet [FeFe] hydrogenas är en nyckelkomponent för den typen av teknologier, då de är centrala i vätgasmetabolism och katalyserar bildandet av vätgas. För att realisera dessa enzymers bioteknologiska potential så behöver vi hydrogenaser med hög aktivitet som är väl integrerade i metabolismen hos teknologiskt relevanta mikroorganismer. Projektet kommer att adressera denna utmaning genom att karakterisera nya exempel av denna varierade enzymfamilj, följt av deras optimering genom rationell enzymdesign för att åstadkomma stabila system med hög vätgasproduktivitet i fotobioreaktorer.

Arbetsuppgifter

Den sökande kommer att arbeta inom ett interdisciplinärtprojekt som involverar syntetisk biologi, biokemi, molekylärbiologi och biofysik, doktorandens roll i projektet kommer primärt att inbegripa uttryck och karakterisering av nya [FeFe] hydrogenaser med bioteknologisk potential i cyanobakterier. Utvalda enzymer kommer att länkas till komponenter i den fotosyntetiska elektrontransportkedjan för att därigenom optimera deras produktivitet. Arbetet kommer att utföras av doktoranden i nära samarbete med andra forskargrupper på Uppsala universitet och utomlands. Doktorandstudierna kommer således att erbjuda träning inom en rad avancerade experimentella tekniker, och även ge doktoranden ett brett internationellt nätverk.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom molekylär, tillämpad och/eller syntetisk biologi, biokemi, biofysik eller liknande.
  • Erfarenhet av att arbeta med genetisk modifiering.
  • Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.
  • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande

  • Erfarenhet av molekylär och/eller syntetisk biologi eller biokemi är meriterande.
  • Tidigare erfarenhet av att arbeta med genetisk modifikation av prokaryota mikroorganismer är starkt meriterande.
  • Tidigare erfarenhet av arbete med cyanobakterier eller andra fotosyntetiska mikroorganismer är också starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i http://regler.uu.se/

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av

Professor Peter Lindblad, e-post peter.lindblad@kemi.uu.se, eller lektor Gustav Berggren, e-post: gustav.berggren@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober, 2022, UFV-PA 2022/3248.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUppsala Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002932
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Uppsala Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Uppsala. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Uppsala Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-20.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i kemi med inriktning mot biogeokemi

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Umeå.

2022-10-27

Mer info

Doktorand inom Infrainformatik, med inriktning mot kvantitativ logistik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2022-11-14

Mer info

Doktorand inom Infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2022-10-27

Mer info