Doktorand i människa-dator interaktion

Publiceringsdatum: 2022-09-12

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby.

Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.im.uu.se/

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är placerad i enheten för människa-datorinteraktion och i projektet “Ingenmansland: Unga kvinnors psykiska hälsa” https://uu.se/forskning/womher/natverk/forskningsprojekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid medicinska fakulteten och WOMHER: Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa: https://uu.se/forskning/womher/?languageId=1. WOMHER är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som främjar kvinnors psykiska hälsa och projektet ”Ingenmansland” fokuserar på att förstå betydelsen av unga kvinnors psykiska ohälsotillstånd liksom på förklarande faktorer och mekanismer bakom detta. Projektet studerar också den psykiska ohälsans konsekvenser, där målet är att bidra med både förebyggande och mildrande åtgärder. Projektet utgör en tvärvetenskaplig bas för forskning om prevention, diagnos, behandling, och förväntas bli en resurs för framtida generationer av forskare. 

Kvalifikationskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion krävs att sökanden har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: http://www.samfak.uu.se/.

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för unga kvinnors mentala hälsa och med ett intresse för tvärvetenskaplig forskning. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

Önskvärt/meriterande i övrigt

(i) högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne); (ii) erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter; (iii) erfarenhet/utbildning inom både kvalitativa och kvantitativa metoder; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v) svenska språkkunskaper; (vi); påvisbar kunskap om feministiska metoder och teorier; (vii) påvisbar kunskap om hälsokommunikation.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

Ytterligare information

För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se/ och https://im.uu.se/education/phd-studies/

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Ansökan ska innehålla

  • Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen.

http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf

  • Kort följebrev som ska innehålla:

1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord).

2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem).

3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.

  • Avhandlingsplan (två sidor, på engelska). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
  • CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, t.ex. vidimerade kopior av akademiska examina
  • Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin

grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående

arbeten) alternativt andra relevanta texter

  • Andra dokument som sökande önskar bifoga e.g. rekommendationsbrev

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. 

Om anställningen 

Anställningen är tidsbegränsad och bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3. Omfattningen är heltid. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde 1 januari 2023. Placeringsort: Uppsala

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lina Eklund, lina.eklund@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022, UFV-PA 2022/3281.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUppsala Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002932
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Uppsala Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Uppsala. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Uppsala Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-14.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom Materialvetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2022-11-15

Mer info

Doktorand i mjukvaruutveckling för maskininlärning inom WASP

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2022-11-21

Mer info

Doktorand inom Design

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2022-11-21

Mer info