Doktorand i Fysik

Publiceringsdatum: 2022-09-01

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Doktorand i Fysik för ultrasnabb dynamik hos molekyler och fotokatalysatorer

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Forskningsprogrammet i kemisk och biomolekylär fysik, vid institutionen för fysik och astronomi är inriktat på att förstå de grundläggande processer i material på femtosekundtidskalor och med Ångströmupplösning. Programmet har en ledande roll inom användandet av röntgenljus för att undersöka atomer, molekyler samt kemiska och biomolekylära system. Forskningen fokuserar på fundamentala frågeställningar kring växelverkan mellan ljus och materia, genom att studera elektronstruktur och dynamik hos system relevanta inom kemin och biofysiken.

Vi befinner oss i en levande och inspirerande forsknings- och undervisningsmiljö med självorganiserad, stark och mycket aktiv doktorandrepresentation och verksamhet. Tjänsten är placerad i Prof. Philippe Wernets forskningsgrupp. Gruppens arbete handlar om att studera hur elektroniska, spinn- och kärneffekter samverkar i molekylers fotodynamik, hur metallkomplex bidrar till fotokemisk bindningsaktivering, och nya metoder för att studera bindningsaktiverande metallproteiners kemiska närområde. Forskning kommer att bedrivas med experiment vid synkrotronstrålningsanläggningar och röntgenfrielektronlasrar kombinerat med femtosekundlaserspektroskopi vid Uppsala universitet.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Ultrakorta röntgenpulser kommer att användas för att studera molekylers kemiska växelverkan och ultrasnabba dynamik i lösning och i gasfas. Vi söker en mycket motiverad, lagorienterad och ambitiös doktorand med starka experimentella färdigheter och ett stort intresse för fundamentala frågor om molekylsystem och nya spektroskopiska metoder. Målet för doktorandprojektet är att klargöra kopplingen mellan laddning, elektronspinn och kärnkoordinater i molekylers fotodynamik, med hjälp av olika spektroskopiexperiment på synkrotron- och röntgenfrielektronlaser-anläggningar runt om i världen samt i laboratoriet på Uppsala Universitet. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med teorigrupper specialiserade på att utveckla nya verktyg för att ab initio beskriva kemiska bindningar. Den grundläggande kunskapen som projektet kommer att ge är en förståelse för fotokatalysens grundprinciper. Vi vill förstå fotokatalytisk bindningsaktivering och lära oss hur vi kan skräddarsy katalytiska reaktioner. Detta är en förutsättning för nya, hållbara tekniker för att omvandla solenergi till kemisk energi, såsom solbränslen. Den huvudsakliga arbetsplatsen är Uppsala universitet. Några veckor per år sker arbetet utomlands. 

Kvalifikationskrav

Sökande måste ha en Masterexamen i fysik, kemi, materialvetenskap eller liknande, gärna men inte nödvändigtvis med en bakgrund inom molekylfysik eller fysikalisk kemi. Att tala och skriva engelska flytande är ett absolut krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Erfarenhet av spektroskopiexperiment är uppskattat men inte ett krav
  • En bakgrund inom kemisk spektroskopi är en fördel men inte ett krav
  • Erfarenhet av röntgen- eller tidsupplöst spektroskopi eller att ha behandlat och analyserat stora datamängder är en fördel men inte ett krav

Om ansökan

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla ett personligt brev som noga beskriver vetenskapligt intresse och motivationen för att doktorera, ett CV, och ett bekräftat betygsdokument. Om möjligt kan en Master-uppsats (färdig eller som utkast) också inkluderas. Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter för två referenser för rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Philippe Wernet, +46 72 9999707, philippe.wernet@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2022, UFV-PA 2022/2874.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUppsala Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002932
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Uppsala Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Uppsala. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Uppsala Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-14.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom Design

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2022-11-21

Mer info

Doktorand inom Materialvetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2022-11-15

Mer info

Doktorand i mjukvaruutveckling för maskininlärning inom WASP

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2022-11-21

Mer info