Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk kemi

Publiceringsdatum: 2023-11-08

Har du övervägt att arbeta inom pedagogik-branschen? En möjlighet har öppnat upp för dig att börja arbeta som doktorand hos Umeå Universitet. Detta är ett jobb på heltid där Umeå Universitet letar efter någon under 11 dagar upp till 3 månader.

Att bo i närheten av Umeå kan vara en fördel för denna position, så om du redan bor i området bör du överväga att söka jobbet. Företaget Umeå Universitet erbjuder just nu spännande karriärmöjligheter. Om du vill jobba som doktorand har de nu ett ledigt jobb - kolla in annonsen för att se om du har rätt erfarenhet. Låt Umeå Universitet hjälpa dig att uppnå dina karriärmål som doktorand! Ansök seast söndag den sjuttonde december 2023.


Jobbannons

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk kemi med ett intresse inom molekylär och strukturell virologi till Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start under vårterminen 2024 eller enligt överenskommelse. 

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis. Mer information om medicinska fakultetens forskarutbildningsprogram som alla doktorander deltar i, går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se).

Beskrivning och arbetsuppgifter

Doktoranden kommer använda nya forskningsmetoder såsom kryo-elektrontomografi på celler/vävnader och biokemisk rekonstitution för att studera replikationsprocessen hos plussträngade RNA-virus. Detta är en omfattande grupp av virus som orsakar allvarliga sjukdomar såsom Dengue, Chikungunya, COVID-19 och viral myokardit. För att kopiera sina genom så omformar dessa virus den infekterade cellens cytoplasma för att skapa virala replikationsorganeller. Trots deras centrala roll i virusinfektioner så är vår förståelse för replikationsorganeller fortfarande begränsad. Doktoranden kommer att studera fundamentala frågor relaterade till replikationsorganellers struktur och funktion.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. Vårt mål är att ge den stödjande och inspirerande miljö som krävs för att säkerställa en bra start på din forskarkarriär.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Kvalifikationer

Fallenhet för kritiskt och kreativt tänkande förväntas, liksom en solid utbildning inom ett ämne som biofysik, biokemi, molekylärbiologi eller biologi. Forskningen kommer att innehålla både experimentella och beräkningsbaserade moment. Det är därför meriterande med både erfarenhet i experimentell molekylärbiologi och cellbiologi, liksom med solida kunskaper i fysik och strukturbiologi samt erfarenhet av beräkningsbaserad forskning inkluderande programmering. Du bör vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett internationellt team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet, vetenskapligt resonemang samt förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. 

Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. 

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem Varbi senast 17-12-2023. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska:

  • Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer
  • Kopior på examensbevis
  • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
  • Kontaktuppgifter för två till tre referenser

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta lars-anders.carlson@umu.se

Mer om oss

Mer information om oss finner du på: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-kemi-och-biofysik/

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnUmeå Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning11 dagar - upp till 3 månader
Organisationsnummer2021002874
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Umeå Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Umeå. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Umeå Universitet skickar du in din ansökan senast 2023-12-17.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Umeå.

2024-01-31

Mer info

Doktorandtjänst i medicinsk vetenskap med inriktning mot logopedi

Umeå Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Danderyd.

2024-02-07

Mer info

Doktorand i medicinsk vetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-02-06

Mer info