Doktorand i produktionsteknik

Publiceringsdatum: 2023-10-23

Är du intresserad av att jobba inom pedagogik? Letar du efter en chans att arbeta som doktorand på Högskolan Väst? Nu är det möjligt. Detta är ett jobb på heltid där Högskolan Väst letar efter någon under 6 månader eller längre.

Om du redan bor i närheten av Trollhättan, är det här din chans att söka ett spännande jobb Högskolan Väst har just nu en ledig tjänst som doktorand. Om du vill ta din karriär till nästa nivå, ta en titt på deras jobbannons och se om jobbet passar dig! Här är chansen att bli en del av Högskolan Väst och jobba som doktorand! Ansök senast fredag den sextonde februari 2024.


Jobbannons

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i produktionsteknik – inriktning AI och oförstörande provningsmetoder för kvalitetssäkring

Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan Väst erbjuder en doktorandtjänst i produktionsteknik – inriktning processövervakning med hjälp av ett dynamiskt uppbyggt kunskapssystem baserat på oförstörande provning och kontinuerlig kvalitetsövervakning.

I många industriella applikationer ställs allt högre krav på kostnadseffektiva, tillförlitliga och säkra komponenter med minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Dessa krav har stimulerat en utveckling av ny avancerad tillverkningsteknik och lättviktsteknik baserad på nya tillverkningsmetoder såsom additiv tillverkning (AM). Detta ställer högre krav på kvalitetssäkring av produkterna och tillförlitliga och kostnadseffektiva oförstörande inspektionsmetoder (ofp) för att säkerställa kvaliteten. I ett nytt projekt i samarbete med svensk industri söker vi en doktorand till en tjänst vid Högskolan Väst.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

En utvecklad programvara (simSUNDT) möjliggör simulering av såväl konventionell som så kallad Immersion Phased Array-teknik (PAUT) i kombination med olika typer av tillverkningsdefekter (både volymetriska och sprickliknande) som potentiellt kan uppstå i komponenter byggda med additiv tillverkning. Modellen kommer att användas i utvecklingen av en oförstörande provningsmetod som inte bara möjliggör detektering av defekter utan även karakterisering av parametrar som är avgörande för livslängden i dessa utmattning utsatta komponenter. Det utvecklade systemet kommer att ingå i ett övergripande monitorerande system som också innehåller information från andra typer av oförstörande metoder med lägre grad av informationskvalitet och kommer att sammanföras till ett maskininlärningssystem.

Läs mer om doktorandens vetenskapliga arbete i projektet påhttps://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ämnesområde: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/produktionsteknik/

Forskningsmiljö: Doktorander i produktionsteknik blir en del i forskargruppen PTW (produktionsteknik väst). Gruppen samarbetar med verkstadsindustrin i regionen vid produktionstekniskt centrum, (PTC), som rymmer ett avancerat forskningslaboratorium. Läs mer om PTC https://produktionsteknisktcentrum.se/

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/ Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet produktionsteknik.

Behörighetskrav: För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

1) Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2) Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i produktionsteknik har den som har:

 • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet.
 • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/produktionsteknik/

Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Masterexamen i tillämpad fysik, maskinteknik, materialvetenskap, teknisk fysik eller motsvarande
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i engelska
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet/kurser i numerisk modellering med finita element eller avancerad programmering i t.ex. MATLAB, Fortran, C/C++/C#, Python eller motsvarande språk
 • Erfarenhet av avancerad OFP, signalbehandlings- och mätsystem –
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande)
 • Förmåga att kommunicera på svenska

Bedömningsgrunder: Läs mer om bedömningsgrunder på https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Varaktighet och anställningsvillkor: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi.

Läs mer på https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ör mer information om utformning av ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-02-16.

Välkommen med din ansökan!

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnHögskolan Väst
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021004052
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Högskolan Väst söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Trollhättan. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Högskolan Väst skickar du in din ansökan senast 2024-02-16.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i medicinsk vetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-02-06

Mer info

Doktorand i medicinsk vetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2024-02-07

Mer info

Doktorand i pedagogiskt arbete - Språk och lärande i so-undervisningen

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD söker en person till tjänsten som doktorand i Kristianstad.

2024-02-19

Mer info