Doktorand i rehabiliteringsteknik och design

Publiceringsdatum: 2023-01-09

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som doktorand är den som antagits till en utbildning på forskarnivå.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid en anställning som doktorand ska den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå bedömas.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning (om minst 80%) samt undervisning och administrativt arbete (upp till 20%).

Denna doktorandanställning i rehabiliteringsteknik och design är inriktad mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design. Styrkt erfarenhet av samverkan och designarbete ihop med yrkesverksamma och vårdinstanser inom kvinnosjukvård är ett krav.

Meriterande är erfarenhet av:

  • samverkan med omgivande samhälle
  • undervisning inom industridesign vid universitet
  • arbete med pappersbaserade prototyper för pedagogiska ändamål eller för användning som, produkter inom sjukvården
  • nationellt nätverkande

Urval bland de sökande görs utifrån följande kriterier. Fallenhet för och redovisade erfarenheter av forskning bedöms, genom masteruppsatser eller motsvarande och andra skriftliga prestationer. Särskild vikt läggs vid fallenhet och intresse för pedagogik och undervisning. Upplägget av en projektskiss bedöms. Skissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det bidrar till ämnets utveckling (rehabiliteringsteknik och design med inriktning mot design av produkter för bäckenbottenträning baserat på Universal Design).

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för frågor som rör design och jämlik sjukvård och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning ingår i anställningen så krävs goda kunskaper i svenska och engelska.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) eller motsvarande, konstnärlig meritering, portfolio och annat material som styrker den egna profilen samt en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer.

Anställning

Denna anställning avser en heltidsanställning och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förnyas fram till doktorsexamen. Anställningen omfattar 100% med start  2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100),

5 kap 1-7 §§. https://www.miun.se/anstallningsordning

Information

Närmare upplysningar lämnas av Kristina Brink, 070-521 13 36, mailto:kristina.brink@miun.se.

Ansökan

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnMittuniversitetet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021004524
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Mittuniversitetet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Sundsvall. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Mittuniversitetet skickar du in din ansökan senast 2023-02-06.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand i tema Teknik och social förändring

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-02-24

Mer info

Doktorand vid avd Elektroniska och fotoniska material, IFM

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-02-23

Mer info

Doktorand inom välfärd och socialvetenskap

Hälsohögskolan i Jönköping AB söker en person till tjänsten som doktorand i Jönköping.

2023-03-17

Mer info