Doktorand i datateknik med inriktning tillförlitlig edge computing

Publiceringsdatum: 2023-01-09

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicatehttp://www.

miun.se/stc) söker en doktorand inom området tillförlitlig edge computing med fokus på säker internetinfrastruktur för framtida lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI). Forskningen motiveras av ett behov av att framtidssäkra internetinfrastrukturen för att möjliggöra utveckling av produkter och tjänster baserade på AI. Dagens fibernät i kombination med Internet of Things skapar både möjlighet och utmaningar för olika aktörer. Detta arbete möjliggör säker datainsamling och beräkning vilket är en förutsättning för implementationer av effektiv AI och maskininlärning (ML).

För att skapa en säker lösning är det nödvändigt att säkert dela data och säkerställa vem vi delar data med. Arbetet kommer därför fokusera på kombinationer av cloud, fog, edge, mist, och 5G Multi-Access Edge Computing (MEC), med inblandning av olika säkerhetslösningar som blockchain-teknik och kraftfulla beräkningskluster för AI/ML. För en effektiv infrastruktur krävs även ett effektivt användande av datorkraften på olika nivåer, till exempel genom att använda närliggande enheter som för stunden är lediga. För en optimal användning av infrastrukturen kan information även skickas vidare upp/ned i hierarkin för bättre responstider och latens eller balansering mellan olika kostnader både i form av pengar för till exempel molnberäkningar eller andra aspekter såsom energi och/eller datatrafik.

Forskningen kommer att bedrivas i forskningsprojektet AI Klimat, med fiberinfrastrukturägaren Servanet och säkerhetsföretaget Clavister som primära externa samarbetspartners. Där du kommer att arbeta med att forskning och utveckling av nya spjutspetstekniker och algoritmer för säkerhet inom fog computing. Du kommer även att aktivt samarbeta med andra forskare inom forskargruppen, STC-forskningscentret, och med våra externa samarbetspartners inom både akademi och industri.

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning 100 %.

Behörighet och bedömningsgrunder

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i datateknik, datavetenskap eller nära besläktade ämnen, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. En stark bakgrund och tidigare erfarenhet av nätverkssäkerhet och fog/mist computing är viktigast för tjänsten. Erfarenhet av MEC, blockchain, distribuerade system, AI/ML, och IoT är meriterande. Goda programmeringsfärdigheter i Python, Java och C++, samt matematiska färdigheter i statistik, stokastiska processer och databrytning är krav. Flytande skriven och muntlig kommunikation i engelska är obligatoriskt. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning

Doktorandanställningen avser en heltidsanställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tillträde: 2023-03-01 eller efter överenskommelse.

Information

Information om anställningen lämnas av Dr. Stefan Forsström, epost: mailto:stefan.forsstrom@miun.se, eller Dr. Patrik Österberg, prefekt, Tel. 010-142 86 14, epost: mailto:patrik.osterberg@miun.se. Se även forskargruppens hemsida http://www.miun.se/stc/csn.

Ansökan

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-02-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnMittuniversitetet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021004524
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Mittuniversitetet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Sundsvall. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Mittuniversitetet skickar du in din ansökan senast 2023-02-06.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand med inriktning fysioterapi

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-02-28

Mer info

Doktorand med inriktning folkhälsovetenskap och socialmedicin.

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-02-17

Mer info

Doktorand i infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2023-03-20

Mer info