Doktorand inom spårfordonsteknik, fokus på tillståndsövervakning

Publiceringsdatum: 2023-11-09

Letar du efter möjligheter att arbeta inom pedagogik? Nu har du chansen att börja jobba som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan. Vill du arbeta heltid hos Kungliga Tekniska Högskolan? Just nu letar de efter någon som vill ha en tjänst 6 månader eller längre.

För detta jobb är det en fördel om du bor i närheten av Stockholm då det är tjänsteorten. Om du är intresserad av en karriär inom doktorand, ta en titt på den lediga tjänsten som Kungliga Tekniska Högskolan erbjuder för att se om det är en matchning. Sök jobbet som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan och ta chansen att ta din karriär till nästa nivå. Ansök senast torsdag den fjortonde december 2023.


Jobbannons

Projektbeskrivning

Tillståndsövervakning av spårtrafiksystem spelar en allt viktigare roll när det gäller effektivisering av underhållet och ökad tillförlitlighet i trafiken.

Tillståndsövervakning banar väg för en övergång från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll vilket kan förbättra tillförlitligheten och tillgängligheten av systemet, minska kostnaderna och öka infrastrukturhållarnas och tågoperatörernas systemkännedom. Ett nyckelområde är tillståndsövervakning av den dynamiska samverkan mellan fordon och bana. Din uppgift kommer bli att, i nära samverkan med spårtrafiksystemets intressenter, föreslå metoder inom tillståndsövervakning för att upptäcka brister i systemets dynamik och snabbt och effektivt vidta lämpliga åtgärder. Arbetet omfattar mätningar och simuleringar av denna dynamik (vibrationer etc) vid olika driftsförhållanden. Signalbehandling, analys av stora datamängder och maskininlärning är också viktiga delar i arbetet, som också delvis kommer att bedrivas inom EUs stora forskningsprogram Europe´s Rail.

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Handledning: Professor Sebastian Stichel och Dr Alireza Qazizadeh föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

En lämplig bakgrund för denna tjänst är mastersexamen inom Farkostteknik, Teknisk Mekanik, Teknisk Fysik eller liknande.

Goda språkkunskaper är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Tjänsten kan omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnKungliga Tekniska Högskolan
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003054
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan skickar du in din ansökan senast 2023-12-14.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom Människa-datorinteraktion specialiserad på utökad verklighet

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2024-02-08

Mer info

Doktorand inom akustofluidik tillämpad på proteinkristallografi

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2024-02-08

Mer info

Doktorand i reglerteknik med fokus på data-drivna metoder

Uppsala Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Uppsala.

2024-02-15

Mer info