Doktorand inom cybersäkerhet med fokus på modellering av attackstrategier

Publiceringsdatum: 2022-11-10

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Samhällets kritiska infrastruktur – elkraftsystem, telekommunikationer, vattendistribution, m.

m. – styrs i stor utsträckning av industriella IT-system. Det är viktigt att skydda dessa system mot angrepp från illasinnade aktörer. För ett effektivt cyberförsvar är det nödvändigt att i realtid upptäcka intrångsförsök, att reagera på incidenter, att aktivt söka efter angripare i cybermiljön och att inhämta information om potentiella hot.

Dessa aktiviteter utgör spännande forskningsutmaningar för att automatisera. Vi utvecklar sådana förmågor genom att tillämpa en kombination av cyberhotmodellering, informationsutvinning, stokastiska modellering, algoritmdesign och maskininlärning.

Vi arbetar nära organisationer inom kritisk infrastruktur, i synnerhet elkrafts- och vattensektorn, samt försvarssektorn. Vi arbetar inom flera nationella och internationella forskningsprojekt och –program relaterade till hotmodellering och –analys för cybersäkerhet.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Professor Viktoria Fodor 

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vi letar efter kandidater med stark bakgrund inom tillämpad matematik och datateknik eller datalogi. Lämplig bakgrund är till exempel civilingenjörsutbildning i Elektroteknik, Datalogi, Teknisk Fysik eller Tillämpad Matematik. Gedigen kunskap inom matematisk statistik och/eller algoritmdesign, interrest i cybersekerhet och bra programmeringsfärdigheter är meriterande. Du skall ha ett starkt akademiskt CV och kunna uppvisa en god analytisk förmåga, samt ha en passion för forskning och problemlösning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/program/examen/verifiering/vidimering-av-handlingar-1.55190 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnKungliga Tekniska Högskolan
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003054
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Stockholm. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Kungliga Tekniska Högskolan skickar du in din ansökan senast 2022-12-01.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom kritiska urbana studier med fokus på rättvisa och klimat

Chalmers Tekniska Högskola AB söker en person till tjänsten som doktorand i Göteborg.

2023-01-24

Mer info

Doktorand i datavetenskap med fokus på interaktionsdesign

MÄLARDALENS UNIVERSITET söker en person till tjänsten som doktorand i Västerås.

2023-01-23

Mer info

Två doktorander - med fokus på rättvis urban och regional klimatomställning

Göteborgs Universitet söker två personer till tjänsten som doktorand i Göteborg.

2023-01-24

Mer info