Doktorand i hälso- och vårdvetenskap

Publiceringsdatum: 2023-09-14

Söker du efter ett jobb inom pedagogik-sektorn? Det är nu möjligt för dig att få jobb som doktorand hos Örebro Universitet. Örebro Universitet söker efter en ny anställd på heltid under 6 månader eller längre som är redo att ta sin karriär till nästa nivå.

Örebro är platsen där detta jobb har sin tjänsteort. Örebro Universitet söker för närvarande efter en person att anställa inom doktorand-branschen. Ta en titt på deras lediga tjänst för att se om något av dem passar just dig. Har du vad som krävs för att arbeta som doktorand hos Örebro Universitet? Ansök innan torsdag den tolfte oktober 2023 och ta reda på det!


Jobbannons

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå för licentiatexamen med möjlig förlängning till doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart HT 2023.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektets syfte är att skapa insikt, tillsammans med patienter och deras familjer, om individuella behov vad gäller vård av långvariga sår som vårdas i hemmet, vård som kräver råd och stöd från sjukvårdspersonal. I projektet fokuseras på ett personcentrerat förhållningssätt där individuella behov och önskemål är det centrala. Projektet formas med utgångspunkt i mixad metod och avsikten är att skapa en guide för egenvård av sår i hemmet. Projektet kommer att drivas inom ämnet omvårdnadsvetenskap, och är kopplat till Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning (SCENTR). Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning arbetar med att utveckla och förbättra området sårvård samt förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer som själva vårdar sår i hemmet.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Dimitri Beeckman (Örebro universitet, Ghent university) och Malin Karlberg-Traav (Örebro universitet) samt Georgina Gethin (University of Galway, Ireland).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats eller doktorsavhandling om finansiering för fortsättning erhålls. Utbildningen avses avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kan eventuellt förlängas med ytterligare 120 högskolepoäng, motsvarande två år, till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel. 

Utbildningsplatsen är knuten till en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar två år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

Förmåga att uttrycka sig fritt på både svenska och engelska är ett grundläggande krav för denna utlysning, då språkkunskaperna är avgörande för effektiv kommunikation och samarbete med målgruppen som studeras. Välutvecklade skriftliga engelskkunskaper är vidare väsentliga för att förbereda forskningsresultat för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Sjuksköterskeexamen inte är ett krav, men sökande med sådana kvalifikationer kommer att ges företräde av urvalskommittén.

Merparten av forskarutbildningen genomförs på engelska.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Dimitri Beeckman, dimitri.beeckman@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin arbetsinsats och arbetsinsatsens kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
  • CV
  • Examensbevis och resultatintyg för kandidatexamen
  • Examensbevis och resultatintyg för magister-/masterexamen
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Personligt brev/intressebeskrivning - med upplysningar om varför du vill vara doktorand i projektet

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for- dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-10-12. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnÖrebro Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002924
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Örebro Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Örebro. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Örebro Universitet skickar du in din ansökan senast 2023-10-12.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand (1-2 st.) vid avdelningen Molekylär Ytfysik och Nanovetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-16

Mer info

Doktorandanställningar i Pedagogiskt arbete och Ämnesdidaktik

Göteborgs Universitet söker fem personer till tjänsten som doktorand i Göteborg.

2023-11-02

Mer info

Doktorand för AI Factory i drift- och underhållsteknik

Luleå Tekniska Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Luleå.

2023-11-14

Mer info