Doktorand i fysik

Publiceringsdatum: 2023-09-28

Vill du arbeta inom pedagogik-branschen? Nu har du chansen att börja jobba som doktorand hos Lunds Universitet. Vill du arbeta heltid hos Lunds Universitet? Just nu letar de efter någon som vill ha en tjänst 6 månader eller längre.

Att bo i närheten av Lund kan vara en fördel för denna position, så om du redan bor i området bör du överväga att söka jobbet. Om du tycker att det låter intressant att börja jobba hos Lunds Universitet i rollen som doktorand så har de just nu en ledig tjänst som skulle kunna vara en perfekt match för dig! Söker du efter en spännande karriär som doktorand? Sök jobbet hos Lunds Universitet senast torsdag den nittonde oktober 2023 och bli en del av deras team.


Jobbannons

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i fysik med fokus på avancerad optisk mätteknik för utveckling av framtida flygmotorer 

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserbaserade mättekniker för såväl grundläggande studier som industriella tillämpningar inom bl.

a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning av nanometerstrukturer, plasma samt biologi/medicin. Mycket av forskningen fokuserar på omställningen till ett hållbart transport- och energisystem. Inom ramen för enhetens verksamhet finns omfattande nationella och internationella samarbeten med både akademin och industriella partners. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar cirka 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter

Optiska och laser-baserade mätmetoder är många gånger ideala för att beröringsfritt undersöka komplicerade och svårtillgängliga processer utan att inverka och negativt påverka mätobjektet. Teknikerna möjliggör bl.a. extremt hög tidsupplösning (höghastighetsfilmning).

Doktorandprojektet handlar om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera hur hållbara koldioxidneutrala bränslen uppför sig i flygmotorer.

I det EU finansierade projektet “MYTHOS” som involverar 5 deltagande organisationer från 3 EU länder kommer vi att utveckla en ny banbrytande designmetodik för framtida civila flygmotorer. Dessa motorer är tänkta att kunna drivas av ett brett spektrum av flytande och gasformiga bränslen, såsom Sustainable Aviation Fuel (SAF) och vätgas.

I jetflygplan förbränns flygbränsle i en gasturbin som i sin tur driver flygplanet framåt. Beroende på bränslets kemiska sammansättning kommer förbränningsprocessen att se olika ut. För att kunna använda ett brett spektrum av bränslen, vilket blir allt viktigare, blir det väsentligt att undersöka om vi kan förbättra flygmotorns funktion så att klimatneutrala bränsle kan användas och att olika bränslen kan användas i en sådan förbättrad motor utan att designen behöver skräddarsys för varje bränsle. Institutionen för Fysiks arbete inom MYTHOS fokuserar på brännkammarstudier och optimering utnyttjande avancerade mätmetoder såsom höghastighetsfilmning av laserinducerad fluorescens, i syfte att öka bränsleflexibiliteten. Arbetet omfattar såväl detaljerade studier i lab-miljö, som tester i fullskaliga flygmotorer.

Doktoranden kommer att arbeta vid Avdelningen för Förbränningsfysik i en grupp som utvecklar och applicerar avancerad optisk diagnostik för praktiska tillämpningar, såsom gasturbiner för flyg och kraftproduktion, samt motorer för tunga fordon och sjöfart. Samarbete med kollegor vid Institutionen för Energivetenskaper, samt med de internationella konsortiepartnerna i MYTHOS och andra forskar-grupper, tex inom kompetenscentret CESTAP (fossilfritt flygbränsle), kommer att utgöra en central del av forskningsarbetet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda teoretiska och experimentella kunskaper inom områdena optik, laser och spektroskopi. 

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av experimentell laserdiagnostik, alternativt atom/molekyl-fysik.
 • Erfarenhet av förbränning, gasturbiner och bränslekemi.
 • Erfarenhet av att analysera experimentella data.
 • Erfarenhet av Matlab/Python eller liknande verktyg för att efterbehandla och analysera data, mm.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:658249/?lang=se

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLunds Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003211
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Lunds Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Lund. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Lunds Universitet skickar du in din ansökan senast 2023-10-19.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand (1-2 st.) vid avdelningen Molekylär Ytfysik och Nanovetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-16

Mer info

Doktorand vid avdelningen Tunnfilmsfysik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-14

Mer info

Doktorand inom Tillämpad Fysik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-16

Mer info