Doktorand i numerisk analys

Publiceringsdatum: 2022-09-22

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Område för doktorandprojekt

Numeriska metoder för kopplade problem i miljövetenskap

Projektet handlar om så kallade kopplade multifysikproblem, mer bestämt interaktioner mellan två partiella differentialekvationer över ett gränssnitt. Särskilt behandlas miljövetenskapliga modeller som inkluderar luft eller vattenflöden. Exempel är atmosfär-ocean-interaktion inom klimatmodellering och kopplingen av grundvattenflöde med flodsystem. Standardmetoden är en partitionerad ansats där befintliga koder för de olika delproblemen återanvänds och interagerar genom utbyte av randinformation.

Inom projektet kommer vi att designa förbättrade partitionerade metoder för tidsberoende problem, och analysera deras matematiska egenskaper. En nyckelingrediens är så kallade waveform-metoder. Resultatet av projektet blir inte bara nya/förbättrade metoder och matematiska resultat om deras egenskaper, men också en implementering i en open source C++ bibliotek.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Prefekt kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i numerisk analys har den som med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng i numerisk analys. Ett examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom numerisk analys tas under beaktande.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  • Kunskaper och färdigheter i numerisk analys, speciellt numeriska metoder för differentialekvationer och numerisk lineär algebra är ett krav.
  • Programmeringsfärdigheter, specifikt Python och C++ är stark meriterande. Erfarenhet med Linux baserade datorsystem är meriterande.
  • Bedömd förmåga till självständigt tänkande och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLunds Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003211
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Lunds Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Lund. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Lunds Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-20.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand inom modellering och effektanalys av fartygsdynamik

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2022-09-08

Mer info

Doktorand med inriktning mot maskinlärning och 3D-mammografi

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Huddinge.

2022-09-08

Mer info

Forskningsassistent/ doktorand - laddningsstrategier för autonoma fordon

Statens Väg- och Transportforskningsinst söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2022-09-15

Mer info