Tre doktorander inom robotik och AI

Publiceringsdatum: 2023-11-17

Har du övervägt att arbeta inom pedagogik-branschen? Nu har du chansen att börja jobba som doktorand hos Luleå Tekniska Universitet. Vill du arbeta heltid hos Luleå Tekniska Universitet? Just nu letar de efter någon som vill ha en tjänst 6 månader eller längre.

Arbetsplatsen ligger nära tillhands om du är bosatta i Luleå som är tjänsteorten. Luleå Tekniska Universitet söker efter fler duktiga individer som vill arbeta som doktorand. De har just nu tre lediga jobb som doktorand som kan vara av intresse för dig. Sista ansökningsdagen till jobbet som doktorand hos Luleå Tekniska Universitet är fredag den tjugofjärde november 2023.


Jobbannons

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu tre doktorander för att bidra till vår växande verksamhet.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. 

RAI teamet har ett starkt deltagande i europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter

Du kommer att utföra forskning med experimentella element, som publiceras i internationellt erkända akademiska tidskrifter samt vid stora konferenser. Du kommer även arbeta med handledning av examensarbeten, lärarassistans, och stöd vid ansökan av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter/råd, EU-projekt, eller industri.

Som doktorand kommer du att arbeta inom luftburen robotik, och aktiviteterna kommer att vara länkade till nationella, europeiska och globala R&D-projekt.

Forskningsämnet är robotik och artificiell intelligens. Mer specifikt kommer doktorandtjänsterna innehålla forskningsaktiviteter i områden som design, experimentering och teoretisk reglerteknik.

 • Inlärningsbaserad kontroll för heterogena mobila robotar
 • Kontrolldesign baserad på förstärkninginlärning för multi-agent-system som inkorporerar säkerhetsbegränsningar som en del av inlärningen. Den föreställda kontrollalgoritmen behöver inkludera funktionen för att fylla klyftan mellan simulering och verklig implementation.
 • Utveckling av decentraliserade kontrollstrategier för samarbetsbaserad planering och uppgiftsfördelning med flera heterogena robotar som möjliggör koordinerad rörelse.
 • Datadriven modellering och kontroll av mjuka och hybridrobotar.
 • Samarbetsbaserad rymdfarkostformation
 • Visionsbaserad detektering och uppskattning av pose, massparametrar, etc.
 • Säkerhetsmedveten samarbetsbaserad rendezvous och närhetsrörelseplanering.
 • Samarbetsbaserad/fleragent uppgiftshantering (fraktionerad).
 • Inlärningsbaserad rörelseplanering för satellitsvärmar.
 • Intelligent uppgiftsplanering och beslutsfattande för samarbetsbaserad uppdragsutförande.
 • Multi-modal uppfattning och semantisk segmentering av stadsmiljöer.
 • Semantisk segmentering av stadsmiljöer.
 • Kartläggning av flera abstraktionslager.
 • Storskalig samarbetsbaserad SLAM (simultaneous localization and mapping).
 • Generering av scengraf.
 • Distribuerad uppgiftsplanering och navigering för samarbetsbaserad manipulation.
 • Lokalisering i stökiga inomhusmiljöer.
 • Rörelseplanering för icke-cirkulära osymmetriska robotar.
 • Distribuerad uppgiftsplanering för samarbetsbaserade uppdrag.
 • Kvantsmaskininlärning för robotar
 • Navigering baserad på inlärning och resonemang.
 • Distribuerad intelligens för robotsvärmar.
 • Grönt avtal
 • Cirkularitetscykler
 • Grön omställning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Kvalifikationer

För att vara kvalificerad för doktorandanställning måste du ha en femårig universitetsexamen inom datateknik, teknisk fysik, eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och förträfflighet inom experimentell forskning, samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är mycket goda kunskaper i engelska ett krav.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort Luleå och tillträde efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:

George Nikolakopoulos, professor tillika ämnesföreträdare, (+46) 920 491 298, geonik@ltu.se.

Fackliga representanter:

SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se (+46) 920-491529

OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se (+46) 920-491792

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning med vetenskapliga meriter, minst två referenser och kopior på verifierade examensbevis. Examensbevisen ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ansökan måste vara skriven på engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 24 november 2023

Referensnummer:4506–2023

Om jobbet

Antal tjänster3
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLuleå Tekniska Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002841
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Luleå Tekniska Universitet söker tre personer till denna tjänst som doktorand med placerings i Luleå. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Luleå Tekniska Universitet skickar du in din ansökan senast 2023-11-24.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Doktorand inom entreprenörskap och innovation

Luleå Tekniska Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Luleå.

2023-11-10

Mer info

Doktorand inom AI och maskininlärning inom fartygshydrodynamik

Kungliga Tekniska Högskolan söker en person till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info

Doktorander inom säkra nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska Högskolan söker två personer till tjänsten som doktorand i Stockholm.

2023-11-09

Mer info