Doktorand i tema Teknik och social förändring

Publiceringsdatum: 2022-10-31

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Vi söker nu en doktorand inom tema Teknik och social förändring 

Dina arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom projekt om planering och hållbar mobilitet. För att klimatmålen ska uppnås krävs en fundamental förändring i våra system för transport, energi och den byggda miljön. Dessa transformativa planeringsförändringar kommer att påverka både hur vi lever våra liv och hur vi kan röra oss mellan platser. Doktoranden förväntas arbeta med frågor kring de framtida behoven av planering och styrning av olika transportsystem för en hållbar omställning. Den specifika forskningsfrågan är öppen för formulering av innehavaren av anställningen i dialog med handledare och inom ramen för anställningen. 

Till arbetet hör att planera för, organisera och genomföra forskningsuppgifter; ta ansvar för sitt eget arbete och arbeta självständigt; samt samarbeta med andra forskare. 

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. 

Dina kvalifikationer

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Teknik och social förändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat. 

Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är exempelvis examen i samhällsplanering, kulturgeografi, sociologi, miljövetenskap eller annan samhällsvetenskaplig eller tvärvetenskaplig utbildning. 

Dokumenterad skicklighet i mobilitets- och planeringsstudier, transportplanering, miljö-, energi- eller klimatfrågor samt i kvalitativa vetenskapliga metoder är särskilt meriterande. Det är meriterande med dokumenterad skicklighet i att kunna genomföra tvärvetenskapligt akademiskt arbete. 

Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska tillsammans med medarbetare i forskningsprojektet och dokumenterade goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande. 

Utöver de handlingar du vill åberopa i din ansökan skall du även bifoga en avsiktsförklaring (en redogörelse för varför du vill ägna sig åt forskarutbildning) på högst 1 sida tillsammans med en forskningsplan på högst 3 sidor. Forskningsplanen ska beskriva ett möjligt forskningsprojekt inom ramen för anställningen, exempelvis utifrån följande frågeställningar: Vilka frågor är relevanta att ställa och varför? Vilka teoretiska ansatser skulle kunna inspirera arbetet? Vilka material är tänkbara att studera? 

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. [%För Medfak: I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand%.] Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 november 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLinköpings Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003096
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Linköpings Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Linköping. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Linköpings Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-11-28.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

2022/2916 Doktorand i Innovation och design

MÄLARDALENS UNIVERSITET söker en person till tjänsten som doktorand i Eskilstuna.

2023-01-10

Mer info

Doktorand i Byggproduktion och teknik

Luleå Tekniska Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Luleå.

2023-01-10

Mer info

Doktorand i rehabiliteringsteknik och design

Mittuniversitetet söker en person till tjänsten som doktorand i Sundsvall.

2023-01-09

Mer info