Doktorand i Industriell marknadsföring

Publiceringsdatum: 2022-09-22

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som

Doktorand i Industriell marknadsföring

med placering vid avdelningen för Industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) - (https://liu.se/organisation/liu/iei/indek).

Arbetsuppgifter och arbetsplats

Avdelningen för Industriell ekonomi tillhör tekniska fakulteten på Linköpings universitet och vi arbetar med både grundutbildning på framför allt civilingenjörsprogrammen och med olika forskningsinriktningar.

Den som är anställd som doktorand ägnar sin tid i anställningen främst åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

I de aktuella anställningarna som doktorand ingår att medverka i avdelningens pågående forskningsverksamhet inom ramen för Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI). Forskningen inom CBMI sker huvudsakligen inom fyra olika men relaterade inriktningar; tjänstefiering (servitization) och tjänstebaserade affärsmodeller, proaktiva marknadsstrategier, hållbarhet i globala värdekedjor och teknologidriven affärsmodellsinnovation. I din ansökan får du gärna ange hur du kan relatera ditt intresse till en eller flera av de olika inriktningarna.

Den forskning som bedrivs hos oss sker ofta i samverkan med industriföretag och andra externa parter vilket gör att det är viktigt att du tycker att det är intressant att knyta kontakter, åka på konferenser (både nationellt och internationellt), och delta i olika forskningsprojekt i sådana samarbeten. Forskningen bedrivs också ofta i samverkan med andra forskare, både nationellt och internationellt, varför samarbete även i detta perspektiv är av vikt.

I en forskarutbildning ingår förutom den egna forskningen också doktorandkurser, där man tillsammans med sin handledare bestämmer innehåll och omfattning. En del kurser läses på Linköpings universitet, andra kurser läses med fördel på andra lärosäten inom Sverige men även utomlands, vilket också kan ses som ett sätt att bredda sitt eget nätverk inom relevanta områden för forskningen. En del av forskaturbildningen kan om intresse och möjlighet finns förläggas vid annat lärosäte för ytterligare fördjupning och möjligheter att knyta nya kontakter.

Intressanta områden att bedriva forskning kring kan exempelvis handla om hur företag och organisationer utvecklar sina affärsmodeller för att nå en ökad grad av hållbarhet genom hela värdekedjan. Det kan också handla om hur tillverkningsindustrin tjänstefieras med ett ökat fokus på digitalisering och nya produkter och tjänster skapas. Även digitaliseringen i sig, som är en verklighet för företag i de flesta industrier, påverkar företagens möjligheter att skapa värde för olika organisationer, vilket är ett intressant område kopplat till utvecklingen av affärsmodeller och värdeskapande processer.

Kvalifikationer

Den sökande bör ha en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet industriell marknadsföring (t.ex. industriell ekonomi, industriell marknadsföring, företagsekonomi eller annan likvärdig utbildningsprofil).

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 oktober 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnLinköpings Universitet
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021003096
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Linköpings Universitet söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Linköping. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Linköpings Universitet skickar du in din ansökan senast 2022-10-31.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand i industriell marknadsföring

Luleå Tekniska Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Luleå.

2022-09-12

Mer info

Doktorand i industriell ekonomi

Högskolan i Gävle söker en person till tjänsten som doktorand i Gävle.

2022-08-23

Mer info

Doktorand i informatik med inriktning mot interaktionsdesign (licentiat)

Linnéuniversitetet söker en person till tjänsten som doktorand i ospecificerad arbetsort.

2022-09-20

Mer info