Doktorand i vårdvetenskap

Publiceringsdatum: 2023-11-17

Söker du efter ett jobb inom pedagogik-sektorn? Vill du ta steget att arbeta som doktorand hos Högskolan Dalarna? Nu har du möjligheten. Om du vill arbeta heltid hos Högskolan Dalarna, har de just nu en tjänst 6 månader eller längre som kan passa dig.

Att bo i närheten av Falun kan vara en fördel för denna position, så om du redan bor i området bör du överväga att söka jobbet. Högskolan Dalarna söker för närvarande efter en person att anställa inom doktorand-branschen. Ta en titt på deras lediga tjänst för att se om något av dem passar just dig. Högskolan Dalarna letar efter erfaren doktorand som kan ansluta till deras team. Sista ansökningsdag är måndag den femtonde januari 2024.


Jobbannons

Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet och psykisk hälsa bland äldre personer. Doktoranden blir antagen i forskarutbildningen i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna. Inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Vill du bidra till äldre personers livskvalitet?

I forskningsprogrammet Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa (REALM) studeras ensamhet hos äldre personer och dess relation till psykisk hälsa. Syftena med programmet är att:

 • undersöka ojämlikhet i riskfaktorer och konsekvenser av ensamhet, samt orsakssamband mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård/omsorg
 • utforska upplevelser av ensamhet och psykisk ohälsa ur ett livsloppsperspektiv
 • utveckla ett instrument för att bedöma ensamhet som kan användas inom äldreomsorgen
 • skapa ett utbildningsprogram om ensamhet och psykisk hälsa för omsorgspersonal, samt förbättra omsorgspersonalens möjligheter att hantera äldre personers upplevelse av ensamhet

Doktoranden kommer i första hand att arbeta inom ett delprojekt där 1) äldre personers erfarenheter av ensamhet och psykisk ohälsa undersöks genom kvalitativa intervjuer, och 2) resultaten kommer att användas för att utveckla ett bedömningsinstrument för att identifiera och bedöma ensamhet inom äldreomsorgen med syfte att vid behov kunna ge adekvat stöd till äldre personer som upplever ensamhet.

Forskargruppen

Ledare för forskningsprogrammet är Lena Dahlberg, medan Kevin McKee leder det aktuella delprojektet och kommer vara huvudhandledare för doktoranden. Programmet bedrivs av forskare med kompetens inom socialgerontologi, psykologi, socialt arbete, sociologi, folkhälsa och epidemiologi. Projektet genomförs i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI). KI är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, Forte. Knutet till programmet finns en internationell akademisk referensgrupp och en referensgrupp bestående av svenska civilsamhällesorganisationer, kommuner och myndigheter.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare vid Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt. Doktoranden kommer ges möjlighet att ta del av forskningsmiljön vid ARC.

Din arbetsdag som doktorand

Under projektet förväntas doktoranden självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra studier med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. Tjänsten innefattar dessutom institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete.

Anställning

Forskarutbildningen avlönas enligt avtal för doktorandtjänster vid Högskolan Dalarna (ingångslön 30 150 kr/månad). En forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål motsvarar fyra års heltidsstudier, som vanligen bedrivs på 80% med 20% institutionstjänstgöring, eller enligt överenskommelse. Detta betyder att forskarutbildningen vanligen pågår ca 5 år. Anställningen är tidsbegränsadenligt 5 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde i april 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är i Falun med möjlighet att delvis arbeta från annan ort och att periodvis vara placerad vid ARC.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav

 • avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet,
 • med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet,
 • har nödvändiga språkkunskaper i engelska och svenska.
 • erfarenhet av kvantitativa och/eller kvalitativa analysmetoder.

Meriterande

 • Erfarenhet av att arbeta i en forskningsmiljö, gärna inom ramen för samhälls- eller vårdvetenskapliga forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av att på egen hand eller med andra författa vetenskapliga publikationer.
 • Erfarenhet av arbete med målgruppen för projektet inom forskning eller t.ex. socialtjänsten.
 • Giltigt körkort.

Bedömningsgrunder

Högskolan Dalarna kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra forskarutbildningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningshandlingar

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Meritförteckning/CV
 • Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
 • Examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen (cirka två sidor).
 • Kontaktuppgifter till två referenser

Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.

Sista ansökningsdag

Du ansöker via vår webbplats senast 2024-01-15

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnHögskolan Dalarna
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002908
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Högskolan Dalarna söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Falun. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Högskolan Dalarna skickar du in din ansökan senast 2024-01-15.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand, Bifångst av skyddade arter i fiske

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lysekil.

2023-11-24

Mer info

Doktorand i datadriven logistik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2023-11-20

Mer info

Doktorand (1-2 st.) vid avdelningen Molekylär Ytfysik och Nanovetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-16

Mer info