Doktorand i Arbetsvetenskap

Publiceringsdatum: 2023-11-17

Letar du efter anställning inom pedagogik? Positionen som doktorand hos Högskolan Dalarna är öppen och väntar på en lämplig kandidat - kan det vara du? Högskolan Dalarna söker en medarbetare på heltid som vill arbeta 6 månader eller längre. Kan det vara du?

Arbetsplatsen ligger nära tillhands om du är bosatta i Borlänge som är tjänsteorten. Högskolan Dalarna har just nu ett ledigt jobb som doktorand. Söker du efter en spännande karriär som doktorand? Sök jobbet hos Högskolan Dalarna senast måndag den elfte december 2023 och bli en del av deras team.


Jobbannons

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?Inledning

Vi söker en doktorand till ett externt finansierat forskningsprojekt om välfärdsteknik och arbetsvillkor i omsorgsarbete. I forskningsprojektet ingår att utifrån ett intersektionellt perspektiv studera under vilka institutionella och organisatoriska förutsättningar den välfärdsteknik som används av personalen främjar eller motverkar goda arbetsvillkor inom hemtjänsten i Finland och Sverige. För att få insikter i vilka mekanismer som är betydelsefulla för välfärdsteknikens konsekvenser på omsorgsarbetet studeras dessa två länder med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Tjänsten i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är särskilt inriktad mot arbetsvillkor och arbetsorganisation samt arbetets strukturella och institutionella villkor.

Ämnet arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna är inne i en positiv utvecklingsfas och du kommer arbeta i en miljö där det finns såväl doktorander som seniora forskare. Forskningen inom arbetsvetenskap är bland annat inriktad på arbetsmarknad, arbetsorganisation, förändringsarbete och lärande, intersektionalitet och genus, teknik och produktionssystem, styrning och ledning samt omställningsprocesser. Ämnet arbetsvetenskap omfattar även utbildning inom personal och arbetslivsfrågor. Som doktorand i projektet får du möjlighet att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö vid Högskolan Dalarna samt ingå i en etablerad forskargrupp som även involverar forskare från Mittuniversitetet och Högskolan Borås.

Din arbetsdag som doktorand

Arbetsuppgifterna består i att bedriva forskning inom området välfärdsteknik och arbetsvillkor inom omsorgsarbetet i ett intersektionellt perspektiv. Därutöver ingår även att gå kurser som hör till forskarutbildningen. En del av din arbetstid (maximalt 20 procent) ägnar du åt andra arbetsuppgifter såsom undervisning och administration.

Är du personen vi söker?

Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Allmän och särskild behörighet för antagning regleras i HF 7 kap §35 och går att finna i högskolans antagningsordning för utbildning på forskarnivå samt den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildning. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en examen på avancerad nivå, 

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För denna anställning krävs dessutom

  • examen på avancerad nivå inom arbetsvetenskap eller närliggande ämnesområden
  • dokumenterade kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod
  • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du har

  • dokumenterad erfarenhet av arbeten där självständighet, kritiskt förhållningssätt och samarbetsförmåga varit centralt
  • dokumenterade kunskaper om strukturella ojämlikheter, genus och arbetsmiljöfrågor

Personliga egenskaper som behövs för att lyckas i rollen:

  • god analytisk och kritisk förmåga
  • god förmåga att arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt
  • god förmåga att samarbeta med kollegor och doktorander

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5, 7 kap Högskoleförordningen, tjänstgöringsgrad 100% med tillträde 2024-03-01 (eller enligt överenskommelse). Anställningen gäller inledningsvis till och med licentiatexamen med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete kan även förekomma i Falun. Vi har ett nära samarbete med andra lärosäten vid antagning till forskarutbildning. I detta fall kan doktoranden komma att antas till forskarutbildningen i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Din ansökan ska innehålla:

Din registrerade ansökan ska innehålla en beskrivning om två sidor av dina forskningsintressen i relation till beskrivningen av forskningsprojektet ovan, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats samt handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även kontaktuppgift till två referenser.

Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se 

Välkommen med din ansökan!

Du ansöker via vår webbplats senast 2023-12-11.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnHögskolan Dalarna
LönFast månads- vecko- eller timlön
Omfattning6 månader eller längre
Organisationsnummer2021002908
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Högskolan Dalarna söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Borlänge. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Högskolan Dalarna skickar du in din ansökan senast 2023-12-11.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Doktorand, Bifångst av skyddade arter i fiske

Sveriges Lantbruksuniversitet söker en person till tjänsten som doktorand i Lysekil.

2023-11-24

Mer info

Doktorand i datadriven logistik

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Norrköping.

2023-11-20

Mer info

Doktorand (1-2 st.) vid avdelningen Molekylär Ytfysik och Nanovetenskap

Linköpings Universitet söker en person till tjänsten som doktorand i Linköping.

2023-11-16

Mer info