Doktorand i klinisk nutrition och metabolism

2019-09-09

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap enheten för Klinisk nutrition och metabolism studerar vi hur kosten påverkar utveckling och behandling av kardiometabola sjukdomar, däribland diabetes, leversjukdomar och hjärtkärlsjukdom.

Vi är en av de världsledande forskargrupperna inom området hur fettsyror och biomarkörer för kostintag påverkar metabola hälsa. Framförallt har vi stor erfarenhet av att genomföra randomiserade kontrollerade koststudier för att studera fettomsättning och glukosomsättning hos individer med metabola rubbningar och förstadium till diabetes.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: målsättningen med avhandlingsprojektet är att få ny kunskap kring hur fettsyror och kolhydrater påverkar inlagringen av fett främst i levern och hur s.k. fettlever kan motverkas med en förändrad fettsammansättning i kosten. Ett annat delmål är att identifiera biomarkörer i blod och vävnader, och som kan användas som biomarkörer för följsamhet till olika kostbehandlingar vid diabetes, samt studera hur förändringar i dessa biomarkörer kan knytas till en reduktion av leverfett såväl som förbättringar av insulinkänslighet och blodlipider. Leverfett mäts med magnetkamera och biomarkörer mäts med både etablerade (tex gaskromatografi) och nya systembiologiska metoder (bl.a. varianter av masspektrometri).

Kvalifikationskrav: kandidaten ska inneha en masterexamen i nutrition eller motsvarande. Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga gentemot forskningspersoner, patienter och forskarkollegor såväl som inneha en mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska, samt ha utmärkta studiemeriter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenheter och goda kunskaper om fettsyraforskning, diabetesforskning (typ-2 diabetes) och leversjukdomar är meriterande. Erfarenhet av att ha deltagit i tidigare vetenskapliga arbeten med genomförande av randomiserade kontrollerade koststudier värdesätts högt. Laboratorievana och hantering av blodprover för förberedande analyser är meriterande. Grundläggande teoretiska och praktiska erfarenheter av biostatistik är önskvärt, då statistisk analys är en viktig del i doktorandarbetet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-02 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulf Risérus, Forskargruppsledare/Forskare i klinisk nutrition och metabolism, tele: 018-471 3531, e-post: ulf.riserus@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23:e september 2019, UFV-PA 2019/3028.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan