Doktorand i Molekylär Bioteknik

2019-09-06

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, interdiciplinära och framstående forskningsinstitutionerna inom moleylär biovetenskap i Europa.

Institutionens forskningområden täcker allt från cellbiologi till biofysik. Vänligen läs mer på http://www.icm.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning

Vi vet att E. coli startar initiering av kromosomreplikation bidirektionellt från ett enda lokus (oriC) och att denna initiering medieras genom att fler kopior av replikationsinitieringsproteinet DnaA binder till OriC tillsammans med det koordinerande proteinet DiaA. Initieringsmekanismen beskrivs vanligtvis som ”komplex”, och även om ett antal teoretiska modeller har lagts fram under de senaste 30 åren, kan ingen av dem förklara den känslighet som vi och andra har uppmätt.

För att undersöka mekanismen kommer vi att använda storskalig screening för att identifiera potentiella reglerande proteiner. Beroende på resultatet av dessa studier kommer vi att överväga olika kvantitativa modeller. Under de senaste åren har vi utvecklat en screening metod (DuMPLING; Lawson et al. Mol. Syst. Biol. 2017) som vi kommer att användas i den första fasen. Potentiella kandidater kommer sedan att undersökas vidare med hjälp av konventionella KO/KD-strategier. Resultaten kommer att användas för att generera nya mekanistiska modeller för cellcykelreglering.

Kvalifikationskrav

Du har en passion för vetenskap och höga ambitioner att utföra kvalitativ forskning. Du har en magisterexamen inom ett relevant ämnesområde; du har god kunskap om SMT (single-molecule tracking) i levande celler och du är skicklig inom molekylär kloningsteknik, proteingrening och florescensinmärkning. Du har goda programmeringsfärdigheter. Personliga egenskaper, förmågan att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska är en förutsättning.

Meriterande

Erfarenhet av mikroflödessystem (mikrofluidik) för studier av bakterieceller. Goda kunskaper om den bakteriella cellcykeln och replikationsinitiering.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Irmeli Barkefors, tel: +46 18 471 6681, mailto:irmeli.barkefors@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 spetember 2019,  UFV-PA 2019/3018.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan