Marie Curie-doktorand inom Optimering av skruvkonstruktioner

2019-09-04

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen.

Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Marie Curie-doktorandtjänsten är vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Härmed utlyser vi en tjänst som Marie Curie-doktorand i det nya fyraåriga EU-finansierade Marie Sklodowska-Curie nätverket för innovativ utbildning, "Utbildning av innovativa framtida ledare inom forskning och utveckling av material och implantat för ryggen" (NU-SPINE, nu-spine.eu, projekt ID 812 765). Detta nätverk, lett av professor Cecilia Persson vid Uppsala universitet, består av tre europeiska universitet (Uppsala universitet, ETH Zürich och University of Leeds) samt samarbetspartners från industri (IHI Ionbond AG, CeramTec GmbH, Key Engineering Solutions, SINTX Technologies och OssDsign AB) och klinik (Leeds Education Hospitals NHS Trust).

Projektbeskrivning: NU-SPINE har som mål att leverera nya materialsammansättningar med högre grad av biokompatibilitet samt nya implantatdesigner anpassade till den lokala belastningssituationen. Viktiga leverabler för nätverket är också innovativa metoder för bättre utvärdering av de krävande tribologiska förhållandena kring implantaten. NU-SPINE vill utbilda forskare till att bemästra det vetenskapliga och entreprenörsliga förhållningssätt som krävs av nästa generations ledare inom fältet, både i den akademiska världen och i industrin. Som Marie Curie-doktorand kommer du att få del av ett skräddarsytt, multidisciplinärt, vetenskapligt utbildningsprogram och få erfarenhet av olika miljöer via planerade utbyten hos de olika samarbetsparterna, samt bidra till och organisera workshops.

Detta Marie Curie-doktorandprojekt kommer att fokusera på utveckling av experimentellt validerade numeriska modeller för optimering av skruvdesign och benförstärkning som en funktion av omgivande benmorfologi. Projektet ska

öka förståelsen av brottmekanismer hos skruv/ben och skruv/ben/cementkonstruktioner på mikronivå,

producera tredimensionella, validerade numeriska modeller av skruvutdragning ur humant ben och

utveckla nya skruv- och skruvförstärkningsdesigner och rekommendationer, bättre anpassade till mikrostrukturen hos det omgivande benet.

Projektet kommer att utföras huvudsakligen vid Uppsala universitet. Huvudhandledare kommer att vara Prof. Cecilia Persson (Uppsala Universitet) och biträdande handledare Prof. Per Isaksson (Uppsala Universitet) och Dr Jonas Åberg (OssDsign AB). Tjänsten inkluderar utbyten hos ETH Zürich, Schweiz (5 månader) och OssDsign, Sverige (en månad).

Dina huvuduppgifter innefattar:

Högkvalitativ forskning med inriktning på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion och andra NU-SPINE-aktiviteter

Utveckla initiativförmåga, kreativitet och kritisk bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsverksamheten

Aktivt delta i all relevant verksamhet som organiseras av nätverket

Delta i möten som krävs för att diskutera projektet. Detta kommer att innebära tillfälliga resor inom EU, utöver det som är förknippat med egna utbyten

Säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet och föra god dokumentation

Skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för spridning av dem

Arbeta både självständigt och även som en del av en större forskargrupp, bland annat genom att interagera med och ge hjälp till annan personal i forskargruppen och NU-SPINE-nätverket och engagera sig i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart

Bidra till gemensamma diskussioner inom den bredare forskargruppen och nätverket

Underhålla din egen fortlöpande yrkesutveckling

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en slutgiltig lista. Andra rimliga uppgifter kan behövas för att utföra det planerade arbetet.

För fullständig information gällande tjänsten, följ länken nedan. http://www.uu.se/jobb/detaljsidahttp://www.uu.se/jobb/detaljsida

En doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se/ och http://www.teknik.uu.se/.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev, inklusive en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopia på examensbevis och andra intyg, examensarbete (eller ett utkast till det) och andra relevanta handlingar. Kandidaterna uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner. Ansökan skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: så snart som möjligt under 2019.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Persson (cecilia.persson@angstrom.uu.se) eller Cecilia Alsmark (cecilia.alsmark@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2019, UFV-PA 2019/2956.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan