En doktorandtjänst om anpassningar i växtproduktionen i ett ändrat klimat

2019-08-23

Institutionen för växtproduktionsekologi

Ämnesområde: Biologi med inriktning ekologi 

Innehållsbeskrivning:

Extrema väderförhållanden, som till exempel de som drabbade norra Europa under 2018, förväntas att bli allt vanligare med ett ändrat klimat. De hotar livsmedelssäkerhet, genom att minska skörden och skördestabilitet år från år. Vi behöver veta hur vi ska odla vår grödor i framtiden och särskilt vilka odlingsformer som reducerar riskerna för väderberoende minskning av skörden. Doktorandprojektet kommer att nå detta mål genom att samla meteorologiska data och långsiktiga skördedata från existerande databaser, för att identifiera de mest lovande odlingsformerna och deras tillämpbarhet för lantbrukarna.

Doktortjänsten kopplas till projektet “Odlingsalternativ som buffrar klimatextremer för hög och stabil avkastning”. Doktoranden kommer att ansluta sig till ett världsledande team i området med forskare vid SLU, Uppsala Universitet och Centrum för naturkatastrofslära (www.cnds.se). Forskarna arbetar inom ekofysiologi, hydrologi, agronomi och agroekologi (https://giuliavico.wordpress.com/, www.slu.se/bommarco-lab, http://katalog.uu.se/profile/?id=N14-377).

Kvalifikationer:

Vi letar efter en mycket motiverad kandidat som aktivt driver en akademisk karriär. Avancerad nivå examen kan vara i ekologi, teknik, geo- och miljövetenskaper, hydrologi, statistik, matematik, agronomi, eller liknande ämnen. Skriftliga och muntliga kunskaper i engelska krävs. Tidigare erfarenhet av organisering och analys av data och kunskap i R, MatLab, Python, C eller annat programmeringsspråk för dataanalys och modellering är meriterande.

Urvalet bland sökanden kommer att baseras på förmåga att dra nytta av utbildningen, förmåga att samarbeta, kreativitet, initiativförmåga och självständighet. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan samt en intervju. Särskild vikt kommer att läggas vid din skriftliga motivation som beskriver dina forskningsintressen och särskilda intresse av projekten samt vad som gör dig till en lämplig kandidat för doktorandprogram i allmänhet och denna position i synnerhet.

Placering:           

Uppsala. Doktorandtjänsten är placerad vid Institutionen för växtproduktionsekologi, som är en del av Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU) i Uppsala. Forskningen vid institutionen har en stark fokus på växtproduktion och ekologiskt hållbarhet. Ekologicentrum erbjuder en inspirerande forskningsmiljö, med forskare med kompletterande expertis. 

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-26 via ansökningsknappen.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan samt en intervju. Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

• En beskrivning av dina forskningsintressen och motivation för att söka denna anställning (max 8000 tecken inklusive mellanslag)

• Meritförteckning inklusive en fullständig publikationslista

• Kopior av tidigare universitetsexamen och utskrift av färdiga kurser

• Kopia av examensarbeten

• Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

• Bevis av tillräckliga kunskaper i engelska som motsvarar Engelska B/6

• För de sökande som har utländskt medborgarskap också en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Växtproduktionsekologi Box 7043
75007 Uppsala

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Giulia Vico, Associate Professorgiulia.vico@slu.se

Till webb­ansökan