Forskarstuderande (licentiand 2 år) i veterinärmedicinsk vetenskap

2019-08-21

Kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Veterinärmedicinsk vetenskap, diabetes mellitus hos katt

Innehållsbeskrivning:

Diabetes mellitus är en vanlig sjukdom hos katt. För att kunna fatta välgrundade beslut när diabetes mellitus diagnostiseras behöver vi kunskap om hur behandlingen påverkar både katterna och deras ägare. Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är att utvärdera behandling av diabetes mellitus hos katt. Projektet innefattar bearbetning av enkätdata och djupintervjuer, och inkluderar etiska aspekter.

Vi söker en forskarstuderande (2 år) i forskarutbildningsämnet veterinärmedicinsk vetenskap. Utbildningen omfattar 2 års forskarutbildning på heltid. Utbildningen ska leda till en licentiatexamen i veterinärmedicinsk vetenskap. Projektet kan komma att förlängas till ett doktorandprojekt (4 års forskarutbildning) om ytterligare medel erhålls.

Kvalifikationer:

Sökande skall ha rätt att praktisera veterinäryrket i Sverige och ha erfarenhet av kliniskt arbete inom smådjurssjukvård. Efterutbildning, t ex i form av genomgånget specialistprogram inom smådjursområdet, är meriterande. Likaså är utbildning inom sociologi respektive etik/filosofi, eller dokumenterad erfarenhet av arbete med intervjuer respektive etiska frågeställningar, meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Att kunna samarbeta, men också att arbeta självständigt, liksom förmåga att ta egna initiativ är viktiga egenskaper. Du ska kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska.

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-24.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
SLU, kliniska vetenskaper, Box 7054
75007 Uppsala

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Bodil Ström Holst, Avdelningschef+46 18-671608Bodil.Strom-Holst@slu.se

Till webb­ansökan