Doktorand, husdjursvetenskap

2019-08-12

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på kandidat- och mastersnivå på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet, djursjukskötarprogrammet samt mastersprogrammet i husdjursvetenskap.

Förbättrad välfärd för grisar i grupphållningssystem

I doktorandprojektet kommer skillnader mellan grisraser som selekterats i grupphållnings- eller individuellt uppstallade system de senaste 30 åren samt effekter av gyltors sociala miljö under uppväxten att studeras. Fokus kommer ligga på kort- och långsiktiga effekter på utvecklingen av gyltornas sociala förmåga, hälsa och välfärd från födseln till gyltornas andra dräktighet samt gyltornas produktivitet och reproduktion senare i livet.

Kvalifikationer:

Du har masterexamen i husdjursvetenskap med inriktning mot djurvälfärd eller motsvarande kunskap. Praktisk erfarenhet av arbete med vetenskapliga beteendestudier av smågrisar och suggor (både kontinuerliga beteendeobservationer och beteendetest) är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom förmåga att leda projekt, förmåga att kommunicera och arbeta såväl självständigt som i grupp, noggrannhet och förmåga att arbeta med flera olika uppgifter samtidigt. Körkort för bil är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.  

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning med goda möjligheter till förlängning 4 år)

Tillträde:

1 oktober eller enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast 2019-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Insti. ör husdjurens miljö och hälsa, Box 7068
75007 Uppsala

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Anna Wallenbeck, Lektor, Docent018-674504fornamn.efternamn@slu.se

Till webb­ansökan