Forskarstuderande - Forskarutbildningsämne Veterinärmedicinsk vetenskap

2019-07-11

Kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för kliniska vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning och undervisning inom besättningsvård med fokus på bakteriella sjukdomar. Vi har ett välutvecklat samarbete med olika discipliner inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett omfattande kontaktnät med forskare nationellt och internationellt.

Cellulit hos slaktkyckling; in vivo-diagnostik och patogenes.

Innehållsbeskrivning:

Produktionen av kött från slaktkyckling har ökat kraftigt runt om i världen under de senaste åren och denna utveckling förväntas fortsätta i takt med att jordens befolkning ökar. Eftersom kycklingar mycket effektivt omvandlar foder till kött med låg emission av växthusgaser har fjäderfäproduktionen en förhållandevis låg klimatpåverkan. Fjäderfäsjukdomar kan dock leda till försämrad foderomvandlingsförmåga, sänkt tillväxt, ökad dödlighet och kassation vid köttbesiktningen på slakterier. De viktigaste förebyggande åtgärderna är optimerad skötsel, god hygien, biosäkerhetsrutiner och vaccination. Användningen av antibiotika för att behandla sjukdomar hos slaktkyckling i Sverige är mycket låg.

En av de vanligaste orsakerna till kassation vid köttbesiktning på kycklingslakterier i Sverige och andra länder är underhudsinflammation (cellulit). Inflammationen anses vara associerad med E. coli-bakterier som infekterar hudskador, men det finns många oklarheter avseende patogenesen. Skadan upptäcks först i samband med slakt eftersom det är svårt att ställa diagnosen hos kycklingar under uppfödningsperioden i stallet. Inom ramen för det planerade doktorandprojektet kommer vi att testa och utvärdera en möjlig in vivo-diagnostisk metod samt i detalj undersöka hur cellulit uppkommer och utvecklas hos kycklingen för att identifiera möjliga åtgärder för att minska förekomsten. Doktorandarbetet innebär praktiskt arbete med klinisk bedömning av kycklingar på kommersiella gårdar, obduktioner och provtagning samt laboratoriearbete, till exempel bakterieisolering och immunologiska analyser. Projektet är fokuserat på klinik, patogenes, mikrobiologi och immunologi men inkluderar även molekylärbiologi och patologi.

Vi söker en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik. Tjänsten innebär fyra års heltidsstudier och ska leda till doktorandexamen.

Kvalifikationer:

Den sökande ska inneha svensk veterinärlegitimation och ha goda kunskaper i engelska och svenska. Erfarenhet av och intresse för fjäderfän är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God förmåga till egna initiativ, att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp, hög motivation och entusiasm är önskvärda egenskaper.

Projektet kommer att starta under hösten 2019. Vid urval bland behöriga sökande kommer följande att beaktas: skriftlig ansökan med styrkt meritförteckning, examensarbete från veterinärprogrammet eller andra skriftliga arbeten, personliga referenser, samt intervju.

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-08-22.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kliniska vetenskaper Box 7054
75007 Uppsala

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Desirée Jansson, Forskare018-672917desiree.jansson@slu.se

Till webb­ansökan