Doktorand, Växtbiologi

2019-07-02

Institutionen för växtbiologi

Institutionen har ungefär 80 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar. Den tillhör Uppsala BioCentrum (bioc.slu.se), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (lcpu.se); en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet.

MariboHilleshög har mer än en 100-årig historia av att bedriva forskning och förädling av sockerbetssorter baserat i Sverige och Danmark. MariboHilleshög grundades i sin nuvarande konstellation 2017 och är idag en strategisk affärsenhet i DLF-koncernen, ett globalt fröföretag med huvudkontor i Danmark och 1150 anställda i 20-talet länder. Cirka 300 anställda arbetar inom enheten som är dedikerad till sockerbetsverksamheten med förädling, utsädesproduktion och försäljning. Landskrona är centrum för forsknings- och utvecklingsverksamheten i MariboHilleshög med cirka 80 anställda (varav ca. 13 i Falkenberg) och går under namnet MariboHilleshög Research AB. Varumärkena marknadsförs separat i mer än 35 länder.

Resistens mot virusgulsot i sockerbeta

Innehållsbeskrivning:

Virusgulsot är en sjukdom i sockerbeta och orsakas av flera virus som sprids med bladlöss. Under en längre tid har virusgulsot kontrollerats genom kemisk bekämpning av bladlöss, men tillgång till virusresistenta sorter av sockerbeta vore en viktig del av en hållbar kontroll av sjukdomen.

Doktoranden kommer att arbeta med karaktärisering av växtmaterial med resistens mot virusgulsot, både för att studera resistensmekanismer och för att kartlägga resistensgener. Projektet omfattar såväl hantering av växter, bladlöss och virus som molekylära analyser på lab och data-analyser.

Projektet kommer att utföras i nära samarbete mellan SLU och MariboHilleshög, som är beläget i Landskrona och där delar av arbetet kommer att utföras. Projektet ingår i en större satsning av SLU Grogrund för förädling av sjukdomsresistenta svenska grödor, och vid SLU drivs projektet inom gruppen för Växtvirologi i Uppsala och leds av Prof Anders Kvarnheden, och vid MariboHilleshög av Dr Thomas Kraft.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. En anställning som doktorand förlängs med ett år i taget och den sammanlagda anställningstiden motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. 

Kvalifikationer:

Sökande bör ha en magisterexamen motsvarande 240 högskolepoäng i biologi eller motsvarande områden. Skriftlig och muntlig färdighet i engelska krävs. Dokumenterad erfarenhet av molekylära växtanalyser är meriterande, likaså kunskaper i växtförädling och växt-mikrobinteraktioner. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper såsom förmåga till kommunikation och samarbete samt förmåga till analys och självständigt arbete. Sökande ska kunna ha arbetet förlagt på olika orter (Uppsala och Landskrona).

Placering:           

Uppsala och Landskrona

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Växtbiologi Box 7080
75007 Uppsala

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Anders Kvarnheden, Professorfornamn.efternamn@slu.se

Till webb­ansökan