Doktorandplats till Vladimir Tolmachevs forskargrupp

2019-10-03

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning:

En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom professor Vladimir Tolmachevsforskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker en mycket  motiverad person med intresse för radionuklidavbildning av maligna tumörer. Arbetet i gruppen är inriktat på att utveckla tumörsökande terapeutiska och radionuklidinmärkta substanser för behandling och diagnostik av cancer. Fokus ska vara på tillverkning, inmärkning och biologisk karaktärisering av tumörsökande substanser baserad på scaffold proteiner konjugerad med toxiner och läkemedel. Målet är att utveckla scaffold proteiner inmärkta med radionukliderna Ga-68, I-124 och Tc-99m för klinsk diagnostik.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via:

https://igp.uu.se/research/medical-radiation-sciences/vladimir-tolmachev/

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. 

Kvalifikationer:

Sökanden skall ha en mastersexamen inom relevant ämnesområde (t.ex. kemi, medicinsk nuklidteknik). Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete innefattande arbete med humana cancerceller, och oberoende arbete med radioaktiva substanser, inklusive inmärkningskemi anses meriterande. Mycket starkt meriterande är erfarenhet av inmärkning av scaffold proteiner eller andra proteiner med  technetium-99m, och karaktärisering av inmärkta substanser in vitro och in vivo. Kandidatexamen i biomedicin eller medicin med specialisering i radiologi eller medicinsk avbildning är också mycket stark meriterande. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande:

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Vladimir Tolmachev, vladimir.tolmachev@igp.uu.se, 018-471 3414

Välkommen med din ansökan senast den 18 oktober 2019, UFV-PA 2019/3141.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi i Uppsala genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan