Doktorand på Umeå Plant Science Centre

2019-08-22

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa för experimentell växtforskning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, som är en del av UPSC, bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik. 

Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se

Innehållsbeskrivning:

Cell till cell adhesion är en av de mest grundläggande egenskaperna hos multicellulära organismer. Förutom att vara nyckeln till sammanhållningen hos en multicellulär organism spelar den också en mycket viktig roll i fenomen som cell till cellkommunikation eller morfogenes. Även om cell till cell adhesion har studerats mycket i djur och har lett till ett antal stora upptäckter är väldigt lite känt i växter.

Projektet bygger på tidigare arbete med genetik (Verger et al., 2016, Development, Doi: 10,242 / dev132308) och mekanik (Verger et al., 2018, eLife, doi: 10.7554 / eLife.34460) av celladhesion i växter. Det kommer att omfatta betydelsen av ”mechanosensing”, cytoskelettdynamik och cellväggssekretion, integrering av nya och tvärvetenskapliga metoder, inklusive bildanalys i realtid, cellvägganalys, genetik, biofysiska verktyg och beräkningsmodellering, både i Arabidopsis och hybridasp.

Kvalifikationer:

Den sökande måste uppfylla SLU:s behörighetskrav för antagning till utbildning på forskarnivå. Lämplig utbildningsbakgrund är högskoleexamen eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå inom relevant område, t.ex. molekylärbiologi/biokemi eller motsvarande. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är meriterande liksom praktisk erfarenhet av laborativt arbete inom det molekylärbiologiska området. Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. I denna rekrytering kommer vi främst att beakta de/den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomgå forskarutbildning.

Placering:           

Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-15

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Sveriges lantbruksuniversitet
Inst för skogl genetik och växtfysiologi
90183 Umeå

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Stéphane Verger, Forskarestephane.verger@slu.se

Till webb­ansökan