Doktorand i datavetenskap, inriktning mot autonom resurshantering

2019-08-19

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 300 employees and 33 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonom resurshantering för microservices.

Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 16 september 2019.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand till ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom ramen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Målet med detta doktorandprojekt är att underlätta drift av microservices. Dessa microservices är en typ av mjukvaruarkitektur som karaktäriseras av stor skala, komplexa kommunikationsmönster mellan tjänster, och ständig förändring av den körande koden. DevOps-rörelsen och den snabba tillväxten för Kubernetes är två exempel på tempot i övergången till microservices. Doktorandprojektet kommer att utveckla metoder, algoritmer och mjukvara för helt autonom hantering av systemanomalier i microtjänster, det vill säga avvikande tillstånd som kan komma att påverka systemets prestanda eller robusthet. De utvecklade metoderna förväntas använda maskininlärning för detektion av anomalier kombinerat med statistiska metoder för att klassificera dessa, samt automatiskt välja och exekvera lämpliga åtgärder för att återställa systemet. Projektet kommer att inkludera omfattande experimentella utvärderingar av storskaliga programvarusystem i molnmiljöer.

Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Den är avsedd för forskarutbildning i ämnet datavetenskap och kommer att bedrivas inom forskargruppen för distribuerade system, men samarbeten med forskare inom t.ex. programvaruteknik, reglerteknik, matematisk statistik eller artificiell intelligens är troliga. (För mer information, se www.cloudresearch.org).

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

 För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller motsvarande som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen.

 Dokumenterade gedigna kunskaper inom området distribuerade system, mjukvaruteknik eller maskininlärning är ett krav.  Forskningen inom det aktuella projektet är till stor del interdisciplinär. Det är därför en merit att ha en bred kompetensprofil och erfarenheter inom relevanta områden som t ex reglerteori, diskret optimering och statistiska metoder, likaså erfarenhet från DevOps, öppen källkod och cloud native-området.

 Viktiga personliga egenskaper, förutom kreativitet och nyfikenhet, är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, samt ta vara på erfarenheter i interaktion med forskare från andra ämnesområden och andra delar av världen. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, t.ex. inom ramen för WASPs forskarskola. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Doktorandanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem (se nedan).

 En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation

- Kopior av examensbevis eller motsvarande

- Curriculum Vitae (CV)

- Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns.

- Kontaktinformation till tre referenspersoner

- Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser, t ex mjukvaruutveckling (bifoga eventuell github-profil), och arbete i eller med industrin.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument (som ska vara i Word- eller pdf-format) har annat originalspråk ska en översättning inkluderas.  Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-09-16. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av Docent Johan Tordsson (tordsson@cs.umu.se)

Mer om oss

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Fokus för forskningen inom distribuerade system är (autonom) resurshantering inom olika typer av datormoln och distribuerade system.

Välkommen med din ansökan!

Umeå University wants to offer an equal environment where open dialogue between people with different backgrounds and perspectives lay the foundation for learning, creativity and development. We welcome people with different backgrounds and experiences to apply for the current employment.

We kindly decline offers of recruitment and advertising help.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap i Umeå genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap
Umeå universitet
90187 Umeå

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Johan Tordssontordsson@cs.umu.se

Till webb­ansökan