Doktorand i naturgeografi: genus och hushållning av marina resurser

2019-09-09

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2019-10-06.

Projektbeskrivning

Marina skyddade områden (MPAs) är över hela världen populära redskap för management och governance men en genusanalys av deras effekter saknas. Vanligtvis avser studier ekologi och mansdominerade aktiviteter. Projektet undersöker MPAs effekter ur ett genusperspektiv (män och kvinnor) och kopplar detta till Agenda 2030 för FNs globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDGs).". Genom att använda en social-ekologisk analys integreras både biofysiska aspekter och genus så undersöker projektet MPAs genusstatus vad avser matsäkerhet, arbete och adaptiv kapacitet. Projektet har en transdisciplinär ansats och engagerar ett internationellt nätverk av forskare. Fokus ligger på utvecklingsländer i tropikerna, speciellt México och Tanzania.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Övriga språkkunskaper och kunskap om aktuella siter är meriterande, liksom god kunskap och erfarenhet av olika intervjumetoder. Detsamma gäller relevanta kurser i genus eller feminism, kunskaper om kvalitativ och kvantitativ analys, GIS samt arbete med databaser.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Maricela de la Torre-Castro, tfn 08-16 17 48, maricela@natgeo.su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under lediga jobb.

 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Stockholms universitet i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan