Doktorand inom experimentell röntgenfysik, speciellt röntgenfluorescens.

2019-11-14

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik, inrikting Biologisk och biomedicinsk fysik.

Tjänsten är placerad vid Institutionen för Tillämpad Fysik, avdelningen för Biomedicinsk Fysik och Röntgenfysik. Denna avdelnings forskning är huvudsakligen experimentell och inriktad mot biomedicinska applikationer. Ett viktigt projekt avser utveckling av nya metoder för röntgenavbildning baserade på röntgenfluorescens från målsökande nanopartiklar, med användningsområden inom medicin och medicinsk forskning. Här utnyttjar vi vår unika kompetens inom hög-brillianta laboratorieröntgenkällor i kombination med djup kunskap om avbildningssystemen. Föreliggande projekt avser att vidareutveckla röntgenfluorescenstomografi för in-vivo avbildning av nanopartiklar i biomedicinskt relevanta smådjursmodeller. Projektet är multidisciplinärt och kräver insatser på flera områden. Av speciell vikt är kunskaper i gränsområdet nanokemi och tillämpad röntgenfysik.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av: Professor Hans Hertz

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

- En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde.

- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915

- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,

- kunna samarbeta med andra,

- ha ett professionellt förhållningssätt och

- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Det är en merit att ha kompetens inom såväl röntgenfysik som inom nanopartikelkemi. Det är därtill en särskild merit att ha erfarenhet från experimentellt och teoretiskt arbete med design och analys av funktionaliserade nanopartiklar.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.

- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)

- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan