Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin

2019-08-22

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen  i Medicinsk vetenskap med inriktning biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart den 15 september, HT 2019.

Forskarutbildningen kommer att ske inom ramen för Forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC). CVRC är ett nätverk bestående av ca 40 medlemmar vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro/Region Örebro Län som arbetar med grundforskning, translationell och klinisk forskning. Målet är att identifiera nya mekanismer, riskfaktorer och behandlingsprinciper för bättre och effektivare diagnos, behandling och prevention av kardiovaskulära sjukdomar. CVRC grundades 2014 och den övergripande strategin är att stödja interna och externa akademiska och industriella forskningssamarbeten och högkvalitativa masterutbildningar i det kardiovaskulära fältet. CVRC har rankats som en stark forskningsmiljö av externa utvärderare.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att studera samspelet mellan lipider och inflammation och dess betydelse för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Detta studeras dels i cell- och vävnads-modeller, och dels i patient-material från individer med kardiovaskulär sjukdom.

Doktoranden kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att studera samspelet mellan lipider och inflammation och dess betydelse för uppkomst av kardiovaskulär sjukdom. Detta studeras dels i cell- och vävnads-modeller, och dels i patient-material från individer med kardiovaskulär sjukdom.

Information

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på www.oru.se. Information om vad som ska bifogas din ansökan hittar du i ”Mall för doktorandansökan”.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Liza Ljungberg, 019-30 12 54, liza.ljungberg@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Utbildningen

Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Förlängning medges för bl.a. sjukledighet och föräldraledighet.

Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för ämnet.

Doktorandanställningen

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är (26 900) kr per månad.

Behörighet, anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

För fullständig annons och anmälan, besök www.oru.se/ledigajobb?

Sista ansökningsdag är 190905. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Örebro Universitet i Örebro genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Örebro Universitet
Fakultetsgatan 1
70182 Örebro

Till webb­ansökan