Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot trafiksystem

2019-10-04

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot trafiksystem

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad på enheten Trafiksystem på avdelningen för Kommunikations och Transportsystem. Forskningen inom enheten använder en ingenjörsmässig metodik för att analysera, planera, modellera och simulera transporter. På enheten arbetar flertalet doktorander inom transportrelaterade projekt, från forskning om tidtabeller för kollektivtrafik, efterfrågan på persontransporter, till prediktering av trafikflöden och restider. Den aktuella tjänsten är inriktad mot utveckling av metoder och algoritmer för att ta fram estimat av fordonsflöden på väg för användning i nyttokostnadsanalyser vid planering av investeringar i transportsystemet.

Utvecklingen av metoder och algoritmer baseras på litteraturstudier, implementeringar i form av datorprogram och skript, analys av experiment, och dokumentation. Experimenten kommer i första hand att baseras på scenario för storstäder och dess resultat analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder. Arbete omfattar också kontakter och samarbete med externa aktörer för insamling av information och data samt för spridning av forskningsresultat. Arbetet utförs både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt.

Behörighet

En lämplig bakgrund för anställningen är en magisterexamen, masterexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande med stora inslag av matematik, matematisk statistik och optimering eller närliggande områden. Kunskap och erfarenhet av transportmodellering och simulering är meriterande.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

www.liu.se/jobba

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Linköpings Universitet i Norrköping genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Till webb­ansökan