Doktorandplats i kulturvård med inriktning mot hantverksvetenskap

2019-08-05

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar och kulturhistoriska föremål och interiörer. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk samt trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer och ledare inom slöjd- och kulturhantverk.

Institutionens forskning bedrivs inom hela det kulturvårdande området och omfattar frågor kring de materiella lämningarna av mänsklig verksamhet, dess immateriella värden och betydelser, och samhällets förmåga att verka för kulturvård och kulturarv som resurser i ett uthålligt samhällsbygge. Genom Hantverkslaboratoriet i Mariestad, nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk, har hantverk som immateriellt kulturarv samt i relation till förvaltning av kulturmiljöer fokuserats.

Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället, utgör viktiga komponenter i verksamheten.

Ämnesbeskrivning

Hantverksforskningens frågeställningar handlar om hur praktiska erfarenheter kan fördjupa förståelsen av historia och glömda kunskapstraditioner, avseende byggnader, trädgårdar, landskap, material, verktyg, maskiner och utförandeprocesser. Forskningen bedrivs i hantverk och genom hantverksarbete. I fokus står hantverkets procedurer (handlingar och överväganden) som ställs i relation till material och eftersträvad produktkvalitet och funktionalitet, det vill säga kunskap om hur människan hanterar natur, material och ting genom att tillverka, vårda eller odla. I hantverksforskningen används arbetsprocesserna som metod i undersökningar och analyser och resultaten redovisas bland annat genom hantverksprodukter. Lärare och doktorander vid institutionen för kulturvård är på olika sätt knutna till hantverksforskningen genom utvecklingsarbeten och avhandlingsprojekt där yrkeserfarna hantverkare har en central roll.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska utveckla undersöknings-, dokumentations- och rekonstruktionsmetoder för hantverk. Metoderna ska utvecklas för att ge underlag till rekonstruktion av det materiella, men även rekonstruktion av det immateriella, d.v.s. hantverkskunskap, processer och förståelse av äldre hantverk. Detta fordrar att projektet vetenskapsteoretiskt förhåller sig till kunskapsöverföring i mötet mellan det materiella och immateriella genom kritisk tolkning och att doktoranden kan problematisera vad vi är bekanta med och vad vi är främmande för samt tillämpa relevanta teorier och metoder i projektet. Ett mål är att projektet ska resultera i utvecklade undersöknings, dokumentations- och rekonstruktionsmetoder som även kan tillämpas inom andra hantverks- och forskningsfält.

OBSERVERA: för fullständiga arbetsuppgifter hänvisas till www.gu.se.

Behörighet

OBSERVERA: för fullständiga behörigheter och bedömningsgrunder hänvisas till www.gu.se.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kulturvård, Mariestad

Tillträde: Enligt överenskommelse

OBSERVERA: för fullständiga bestämmelser för anställning som doktorand hänvisar till www.gu.se.

Kontaktuppgifter för anställningen

Prefekt och professor Anneli Palmsköld på 0708-628805 eller anneli.palmskold@conservation.gu.se

Universitetslektor och studierektor för forskarutbildningen Katarina Saltzman på 0766-184304 eller katarina.saltzman@conservation.gu.se

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-09-01

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Göteborgs universitet i Mariestad genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Göteborgs universitet
Box 77
54230 Mariestad

Till webb­ansökan