Doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk attosekundsfysik

2019-08-05

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter

Doktoranden skall arbeta med simulering och utveckling av metoder för studier av icke-linjär växelverkan och fotojonisation av atomer med elektromagnetiska fält. Specifikt ska undersökningar göras av laserstyrd elektrondynamik i atomer som befinner sig i tidsberoende exciterade tillstånd. Enligt nyligen publicerade studier kan dessa exciterade atomer användas som ett verktyg (en typ av ”klocka”) för att utföra tid-frekvens mätningar av så-kallade attosekundspulser, men exakt hur noggranna dessa mätningar kan vara är ännu en öppen fråga [1]. Atomer består av många elektroner och dess dynamik måste därför approximeras på något sätt. Vi använder tidsberoende singelexcitationer (TDCIS) samt diagrammatisk störningsteori som våra utgångspunkter. Specifika inriktningar på projektet inkluderar:

A) Simulering av icke-linjär preparering av tidsberoende atomära exciterade tillstånd med hjälp av starka laserfält med inriktning mot frustrerad tunneling och andra icke-linjära processer. Speciellt fokus mot tidsberoende simuleringar, optimering och samt parallellisering av kod.

B) Studier av växelverkan mellan attosekundspulser och exciterade atomer med fokus på effekter som uppkommer på grund av elektron-elektron korrelation, så som uppskakningseffekter och Auger sönderfall. Speciellt fokus mot diagrammatisk störningsteori för atomer med många elektroner.

C) Utveckling och implementering av metod för makroskopisk utbredning av attosekundspulser genom en gas av exciterade atomer som själva beskrivs på mikroskopiska skalan av tidsberoende singelexcitationer (TDCIS). Speciellt fokus mot parallellisering och beräkningar på kluster.

D) Utveckling och implementering av metod för tidsberoende singelexcitationer som inkluderar relativistiska effekter med utgångspunkt från Dirac Hartree-Fock ekvationen. Speciellt fokus på relativistisk atomfysik och kod parallellisering.

Undervisning på grundutbildningsnivå kan komma att ingå till en omfattning av 15 %.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

För mer information se:https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:279768/

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller

- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller

- Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

För mer information se: https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:279768/

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Dokumenterad erfarenhet inom atomfysik eller korrelerade kvantmekaniska system samt kompetens inom numerisk modellering är meriterande. Avancerade programmeringserfarenheter är också meriterande.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

För mer information se: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:279768/

Vi avser att anställa 1-2 doktorander. 

Ansökningsförfarande

Ansök online. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Som ett första steg i ansökningsprocessen ombeds du även att svara på urvalsfrågorna.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen i Lund genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen
Professorsgatan 1
22100 Lund

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Marcus Dahlströmmarcus.dahlstrom@matfys.lth.se

Till webb­ansökan