Doktorand i miljövetenskap

2019-07-01

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Modellering av eko-evolutionära effekter på ekosystemtjänster i heterogena jordbrukslandskap

Arbetsuppgifter

Hållbart jordbruk inkluderar ekosystemtjänster så som pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter.

Dagens analysmetoder har dock svårt att specificera hur pollinering och biologisk kontroll kan optimeras i heterogena landskap. Projektet ämnar utveckla egenskapsbaserade och rumsligt explicita modeller som kan ge bättre förståelse för vilka processer som ligger till grund för pollinering och biologisk kontroll. Doktoranden bör därför ha förståelse för hur ekologiska interaktioner, evolution och spridning av organismer i en variabel miljö kan påverka interagerande populationers dynamik. Andra viktiga komponenter av arbetad inkluderar validering av modeller givet data från agroekologiska system. Doktoranden kommer fokusera på både modellutveckling, modelanalys och anpassning av modeller till data. Särskilt fokus kommer ges data från jordbruk där pollinering och biologisk skadedjursbekämpning har studerats. Doktoranden förväntas hantera databaser som inkluderar odlingsdata och data för insekters egenskaper och dynamik. Anpassning av modeller till data ämnar kvantifiera processerna som ligger till grund för observationer i data, för att sedan förmedla konkreta förslag till brukare och beslutsfattare om hur biologiska kontroll kan förbättras.

Kvalifikationer

Krav

- Magisterexamen i miljövetenskap/ekologi/evolutionsbiologi eller motsvarande alternativt i Fysik/ Matematik/Datavetenskap eller motsvarande

- Kunskap om ekologiska, evolutionära och spatiala processer

- Kunskap och erfarenhet av matematisk modellering av dynamiska system (differentialekvationer) samt programmering (C++, Python, MATLAB eller R)

- Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska.

Meriterande

- Erfarenhet av validering av modeller givet data och Bayesiansk statistik är meriterande. 

Viktiga egenskaper är att vara utåtriktad, nyfiken, problemlösande, strukturerad, självgående och uthållig.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning
Box 118
22100 Lund

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Mikael Pontarp, forskare0708-34 09 34, mikael.pontarp@biol.lu.se

Till webb­ansökan