Doktorand i Gruv- och berganläggningsteknik

2019-08-23

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildning-en vid institutionen har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och väl-utrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lek-torer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sek-torn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal national-iteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Gruv- och berganläggningsteknik är ett av institutionens forskningsämnen med 12 anställda seniorer med LTU som arbetsplats, 4 gäst- och adjungerade professorer, 4 postdocs, 2 fält datoringenjörer och 17 doktorander.

Ämnesbeskrivning

Gruv- och berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, frag-mentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning, samt underhåll av berg-konstruktioner.

Projektbeskrivning

Du kommer arbeta med en grupp som har blivit världsledande inom injektering. Under lång tid har forskning bedrivits inom området injektering och tillsammans med universitet och högskolor i Sverige har detta område tagit stora kliv framåt. Vi kan nu beskriva och designa injektering för i stort sett alla typer av berganläggningsprojekt. Injektering kopplar och samverkar med flera vetenskaper såsom geologi, hydrogeologi, mekanik, materiallära och maskinkunskap. Inte minst humianora.

Den kommande forskningen som nu eftersöker en doktorand kommer studera och förnya förståelsen kring vilka krafter som påverkar ett injekteringsmedel. Krafterna kan komma från sprängning i tunneldrivningscykeln, krafter från vattenflödet i bergssprickorna eller den påverkan vi gör med borrning. Men en fördjupad förståelse kring hur mekaniken påverkar injekteringsmedel kan förbättrad teknik och material utvecklas som förmodligen kan utgöra tekniksprång i området injektering.    

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet

Sökande ska ha en civilingenjörsexamen eller en MSc-examen i väg-och vatten, geologi, hydrogeologi, naturresurser, samhällsbyggnad, eller motsvarande. Ser gärna att sökande har kunskaper inom laboratorieverksamhet tillika fältarbete. Sökande ska också ha goda kunskaper i engelska både i tal och skrift. Kunskap inom numeriska simuleringar, experimentell mekanik och hydraulik är en merit. Ytterligare merit är om sökande kan flytande svenska i tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

De flesta medarbetarna vid ämnet gruv- och berganläggningsteknik är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

 

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande Professor Johan Funehag, +46 706 008225, johan.funehag@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3318-2019

Sista ansökningsdag: 14 september 2019

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Luleå tekniska universitet i Luleå genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet
97187 Luleå

Till webb­ansökan