Doktorand inom produktionsutveckling – laser additiv tillverkning

2019-08-01

Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling vid institutionen för teknikvetenskap och matematik på Luleå tekniska universitet (LTU) söker en doktorand inom laserbearbetning, inledningsvis inom additiv tillverkning. Du kommer bli en del i ett starkt forskarteam och få arbeta i en kreativ miljö tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Tjänsten ger möjlighet att bli expert inom laserbaserad additiv tillverkning (3D-skrivning) vilket är en snabbt växande teknik som fler och fler företag anammar.

PROJEKTBESKRIVNING

Du kommer delta i flertalet projekt där laserprocessen undersöks. Det inledande projektet handlar om additiv tillverkning med en nyutvecklad typ av aluminiumpulver. Projektet utförs tillsammans med industri- och forskningspartners i Sverige, Tyskland och Italien. Du kommer undersöka processgränser och möjlig återvinning av stålpulver i LTUs laserlaboratorium och även hos samarbetspartners.

ARBETSUPPGIFTER

Som doktorand hos oss får du chansen att bli en världsledande forskare inom ditt område inom laserbearbetning, genom användning av experimentella och teoretiska metoder. Forskningen publiceras i expertgranskade internationella tidskrifter och på betydande nationella och internationella konferenser. Forskningen kombineras med kurser som du väljer med din handledare för att utvecklas vidare som forskare och ledande personlighet. Arbetet kan även innefatta en mindre del universitetstjänstgöring som kan vara i form av undervisning i produktions- och tillverkningskurser eller uppgifter i labbet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker efter dig som har avslutad teknisk universitetsutbildning (MSc eller motsvarande) i maskinteknik, materialteknik, fysik, teknisk design eller liknande tekniskt ämne. Vi tror att du har ett stort intresse och nyfikenhet för forskning. Du bör vara självständig samtidigt som du är duktig på att samarbeta med kollegor samt med andra forskningspartners. Mycket god engelsk språkförmåga, både skriftlig och muntlig, förväntas. Utländska kandidater förväntas vara intresserade av att lära sig svenska under de två första åren. På ämnet finns idag flertalet män varför kvinnor uppmuntras särskilt att söka tjänsten. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Läs mer här: Allmän studieplan Produktionsutveckling

INFORMATION

Anställningen är på heltid, 4 år (Doktorsexamen) vid Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå, Sverige. Handledare kommer att vara adjungerad professor Frank Brückner och Professor Alexander Kaplan (LTU).

KONTAKT

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Alexander Kaplan, professor och ämnesföreträdare i produktionsutveckling, mobiltelefon: +46 (0)70 311 83 53, e-post: alexander.kaplan@ltu.se

Hemsida: Produktionsutveckling

Fackliga representanter: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2011-2019

Sista dag för ansökan: 22 augusti 2019

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Doktorand hos Luleå tekniska universitet i Luleå genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet
97187 Luleå

Till webb­ansökan